Pronájem odtahového speciálu a autopřepravníku.
Odtahový speciál Fiat Ducato 3lhdi
Zajišťujeme odtah osobních i užitkových, nákladních vozidel do 16t. + karavanů do 11 metrů.
Praha a stř. Čechy.

Odtahovka je na řp skupiny B do 3,5 t nosnost 1550 kg, závěs na 3 t k odtahovému vozu pronajmeme i vlek. Cena za pronájem je 1000 kč/den a 4.00 kč za km bez dph. Vratná kauce 10 000 kč. Zajišťujeme taktéž odtah porouchaného auta i kompletní servis včetně prohlídky vozidla.

volejte:      +420 602 227 913

ODTAHOVACÍ SLUŽBA
PRAHA

Lýskova 778/14 155 00 Praha 5


 

Kontaktujte nás

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

<!DOCTYPE html> <html lang="cs" class="hw-desktop" > <head> <meta charSet="utf-8"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/><script>var errorStack = []; function catchError() { errorStack.push(Array.prototype.slice.call(arguments)); return true; } window.onerror=catchError;</script><link rel="shortcut icon" href="/re/media/favicon.192a42730e.ico"/><script> loadjs=function(){function o(a,b){if(a){var c=g[a];if(d[a]=b,c)for(;c.length;)c[0](a,b),c.splice(0,1)}}function l(a,c){a.call&&(a={success:a}),c.length?(a.error||b)(c):(a.success||b)(a)}function h(a,d,g,j){var k,m,p=document,e=g.async,q=(g.numRetries||0)+1,n=g.before||b,f=a.replace(/^(css|img)!/,"");j=j||0,/(^css!|\.css$)/.test(a)?((m=p.createElement("link")).rel="stylesheet",m.href=f,(k="hideFocus"in m)&&m.relList&&(k=0,m.rel="preload",m.as="style")):/(^img!|\.(png|gif|jpg|svg)$)/.test(a)?(m=p.createElement("img")).src=f:((m=p.createElement("script")).src=a,m.async=void 0===e||e),!(m.onload=m.onerror=m.onbeforeload=function(b){var c=b.type[0];if(k)try{m.sheet.cssText.length||(c="e")}catch(a){18!=a.code&&(c="e")}if("e"==c){if((j+=1)<q)return h(a,d,g,j);}else if("preload"==m.rel&&"style"==m.as)return m.rel="stylesheet";d(a,c,b.defaultPrevented)})!==n(a,m)&&p.head.appendChild(m)}function t(b,c,d){function i(a,c){!function(a,b,d){var f,g,j=(a=a.push?a:[a]).length,k=j,c=[];for(f=function t(a,d,e){if("e"==d&&c.push(a),"b"==d){if(!e)return;c.push(a)}--j||b(c)},g=0;g<k;g++)h(a[g],f,d)}(b,function(b){l(g,b),a&&l({success:a,error:c},b),o(f,b)},g)}var f,g;if(c&&c.trim&&(f=c),g=(f?d:c)||{},f){if(f in a)throw"LoadJS";a[f]=!0}return g.returnPromise?new Promise(i):void i()}var b=function a(){},a={},d={},g={};return t.ready=function(a,b){return function(a,b){a=a.push?a:[a];var f,h,j,k=[],i=a.length,l=i;for(f=function n(a,c){c.length&&k.push(a),--l||b(k)};i--;)h=a[i],(j=d[h])?f(h,j):(g[h]=g[h]||[]).push(f)}(a,function(a){l(b,a)}),t},t.done=function(a){o(a,[])},t.reset=function(){a={},d={},g={}},t.isDefined=function(b){return b in a},t}(); (function(){ if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; loadjs(["/re/js/vendor~app.bundle.7cb1d71647.js","/re/js/app.bundle.0f88ec8055.js"],'appPreload',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP PRELOAD FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); if(true){ loadjs('//geo.seznam.cz/static/js/geo.js?v=v3','geo',{ error: function(notFound) { throw new Error('STREAM GEO FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, }) } loadjs.ready('appPreload',function(){ if(window.loadPerformance){window.loadPerformance.addOnLoadTimed('preloadReady');} }) })(); var ENV='production'; </script><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/re/css/styles.min.64a9f72526.css"/><script src="//h.imedia.cz/js/dot-small.js" crossorigin="anonymous"></script><script> (function(){ var erTimeoutId=setTimeout(function(){ if (!document.title){window.location.pathname='/streamerror500.html';} },11000) loadjs.ready('cancelErrorTimeout',function(){if(erTimeoutId){clearTimeout(erTimeoutId);erTimeoutId = null;}}) })(); </script> <title>odtah auta – Seznam.cz</title><meta name="description" content="Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. V Čechách i v zahraničí. Na webových stránkách, v obrázcích, ve videích i v dokumentech. Český vyhledávač Seznam.cz."/><link rel="canonical" href="https://search.seznam.cz/?q=odtah%20auta"/><script>var seznam_retargeting_id = 100264;</script><script>var dotBig=function dotBig(a){a._add(window,"scroll",function scroll(b){a._delay("scroll",b)}),a._add(window,"resize",function resize(b){a._delay("resize",b)}),a._add(window,"unload",function unload(){var b=new Date().getTime()-a._ts;a.hit("unload",{d:{visitTime:b+""}})})};window.initDR=function(a,b){if(window.DOT){var e=window.DOT;dotBig(e);var f=e._addGeometry,g=e._addCommon,i=e._getDataElm,j=e._mousedown,k=function _getDataElm(a,b,c,d){return-1===document.body.className.indexOf("modal-open")?i.call(this,a,b,c,d):[]},l=function _addGeometry(a){var b=this;if(f.call(b,a),a.d.elm){for(var g,h,j=[],k={},l=a.d.elm.split(","),m=0;m<l.length;m++)if(g=l[m],h=document.querySelector("*[data-elm=\""+g+"\"] > *"),h){var n=h.parentElement?h.parentElement.getAttribute("data-dot-data"):null;try{n=JSON.parse(n)}catch(a){n=null}if(n&&"rid"in n){var o=n.rid;-1===j.indexOf(o)&&(j.push(o),k[o]=[]),k[o].push(g.replace(/^\d+__/,""))}var p={d:{action:"impress"}};if(e._getDataDotData.call(b,h,p),"reporter_name"in p.d&&(e.hit("event",p),window.SmartlookWrapper)){var q=JSON.parse(p.d);void 0===q.element_index&&(void 0!==q.reporter_pos&&(q.reporter_pos+=""),window.SmartlookWrapper.track("reporterImpress",q))}}if(0<j.length)for(var m=0;m<j.length;m++){if(0==m){a.d.rid=j[m],a.d.elm=k[j[m]].join(",");continue}var d={};for(var r in a.d)d[r]=a.d[r];d.rid=j[m],d.elm=k[j[m]].join(","),e.hit("impress",{d:d})}}},m=function _addCommon(a){if(g.call(this,a),a.d){if("rid"in a.d){var c=a.d;a.lsid!==c.rid&&(a.lsid=c.rid),delete c.rid}"reporter_name"in a.d&&(a.d.reporter_query=this._cfg.query,b&&a.d.reporter_name in b&&(a.d.reporter_name=b[a.d.reporter_name])),"_shortHref"in a.d&&("href"in a.d&&a.d._shortHref&&(a.d.href=a.d.href.replace(/[\?#].*/,"")),delete a.d._shortHref)}},n=function _mousedown(a){for(var b=a.target||a.srcElement;b&&b!==document;){if("function"==typeof b.hasAttribute&&b.hasAttribute("data-dot-ignore"))return;b=b.parentElement}j.call(this,a)};e._getDataElm=k,e._addGeometry=l,e._addCommon=m,e._mousedown=n}window.DOTWrapper.dot("cfg",a)};DOTWrapper={dot:function dot(){if(!(0<arguments.length))throw new Error("Missing method to call");else if(window.DOT){var a=arguments[0];if(a&&a in window.DOT){var b=window.DOT[a];if("function"==typeof b){for(var c=[],d=1,e=arguments.length;d<e;d++)c.push(arguments[d]);return b.apply(window.DOT,c)}throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is not a function")}else throw new Error("window.DOT['"+a+"'] is undefined")}}};</script><style type="text/css" id="ssr-style-hash">.O1ffbb3863f{display:table;width:100%;width:auto;list-style-type:none;table-layout:fixed;float:right;padding:0;margin:0}.Oc92ec74918,.O1ffbb3863f .Of955a5ee15{display:table-cell;vertical-align:top;width:4rem;text-align:center;box-sizing:content-box;padding-right:0}.O1ffbb3863f .Of955a5ee15{cursor:pointer;color:#0645ad;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.O1ffbb3863f .Of955a5ee15:link,.O1ffbb3863f .Of955a5ee15:visited{text-decoration:none}.O1ffbb3863f .Of955a5ee15:focus,.O1ffbb3863f .Of955a5ee15:hover{text-decoration:underline}.O1ffbb3863f .Of955a5ee15:visited{color:#7b009d;color:#0645ad}.O1ffbb3863f .Of955a5ee15:first-child{padding-right:1.6rem}.O1ffbb3863f .O6bf1492416{display:block}.O1ffbb3863f .Oa96439e7ea{display:block;width:1.6rem;height:1.6rem;margin:.6rem auto .2rem;color:#0645ad}@media screen and (min-width:48.000em){.O1ffbb3863f .Of955a5ee15{padding-right:1.2rem}.O1ffbb3863f .Of955a5ee15:first-child{padding-right:2.4rem}.O1ffbb3863f{width:11.6rem}.O1ffbb3863f .Of955a5ee15{width:4rem}.O1ffbb3863f .Oa96439e7ea{margin-top:0;margin-bottom:.8rem}} .O985feb2052{margin-bottom:3.2rem}.O985feb2052 h3{font-weight:400;margin:0}.O985feb2052 a{max-width:100%}.O985feb2052 a,.O985feb2052 a:focus,.O985feb2052 a:hover,.O985feb2052 a:link,.O985feb2052 a:visited{text-decoration:none}.O985feb2052 a:visited *{color:#7b009d}.O985feb2052 a:visited .O833456646d *{color:unset}.O985feb2052 a:hover~a .O44a6370b38{text-decoration:underline}.O61a4b3c41d{padding:1.6rem 1.6rem 1.4rem;border-radius:.8rem;margin:0 0 .8rem -1.6rem;border:none;box-shadow:0 1px 8px -1px rgba(0,0,0,.28)}.O61a4b3c41d:after,.Oe3e9349fef:after{display:block;content:" ";clear:both;font-size:0;line-height:0;height:0}.O985feb2052>a,.O985feb2052>a:focus,.O985feb2052>a:hover,.O985feb2052>a:link,.O985feb2052>a:visited{text-decoration:none}.O985feb2052>a:hover .O44a6370b38{text-decoration:underline}.O93e57c91a0 img{-o-object-fit:cover;object-fit:cover;z-index:-1;margin-top:.4rem}.Ob1c5807a2b,.O93e57c91a0 img{position:relative;height:7.4rem;width:7.4rem;overflow:hidden;border-radius:.4rem}.Ob1c5807a2b{margin-left:1.6rem;float:right;z-index:0}.O4345a5a48e{position:absolute;top:0;right:0;left:0;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,transparent,rgba(0,0,0,.5))}.O4345a5a48e span{color:#fff;font-size:1rem;line-height:1.2rem;position:absolute;right:.4rem;bottom:.4rem;pointer-events:none}.O44a6370b38{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.O44a6370b38:link,.O44a6370b38:visited{text-decoration:none}.O44a6370b38:focus,.O44a6370b38:hover{text-decoration:underline}.O61a4b3c41d .O44a6370b38{color:#005ad5;font-size:1.6rem;line-height:2rem;padding:1.2rem 0 .8rem}.Oe3e9349fef .O44a6370b38{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem}.O6f527c80d5{color:grey;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.O73e030e8c5{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.O833456646d{display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;max-width:calc(100% - 5.2rem)}.O240cdf3d88{width:1.6rem;height:1.6rem;margin-right:.8rem;background-size:contain;background-repeat:no-repeat;background-position:50%}.O833456646d cite{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#666;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;font-style:normal}.O61a4b3c41d .O833456646d cite{color:#333;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;max-height:1.6rem}.O61a4b3c41d .O833456646d cite small{color:grey;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem}.Oe3e9349fef .O833456646d cite{color:green;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem;max-height:2.4rem}.Oe3e9349fef .O833456646d cite small{color:#00a000;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.O6cdaf7512b{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.4rem;line-height:2rem;color:#222;word-break:break-word}.O61a4b3c41d .O6cdaf7512b{color:#333;font-size:1.4rem;line-height:2rem}.Oe3e9349fef .O6cdaf7512b{color:#51575b;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.Ocf3c37b8be{border-top:.1rem solid #eee;padding-top:1rem;margin-top:1rem}.O1e07542648{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.O1e07542648:link,.O1e07542648:visited{text-decoration:none}.O1e07542648:focus,.O1e07542648:hover{text-decoration:underline}.O2c3abdf030{display:inline-block;vertical-align:text-bottom;width:1.6rem;height:1.6rem;background-color:transparent;background-repeat:no-repeat;background-position:50%;background-size:contain;background-image:url(/re/media/ico-phone-blue-light.48213fa80f.svg);-webkit-transform:rotate(90deg);transform:rotate(90deg)}.O2539e87dfc{margin-left:.8rem;color:#005ad5;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.O7d6b9ae7aa,.Oca2d2c16f0{display:-webkit-flex;display:flex;padding:0;white-space:nowrap}.O7d6b9ae7aa li,.Oca2d2c16f0 li{list-style:none}.O7d6b9ae7aa a,.Oca2d2c16f0 a{cursor:pointer;font-weight:400;margin:0}.O7d6b9ae7aa a:link,.O7d6b9ae7aa a:visited,.Oca2d2c16f0 a:link,.Oca2d2c16f0 a:visited{text-decoration:none}.O7d6b9ae7aa a:focus,.O7d6b9ae7aa a:hover,.Oca2d2c16f0 a:focus,.Oca2d2c16f0 a:hover{text-decoration:underline}.O61a4b3c41d .O7d6b9ae7aa a,.O61a4b3c41d .Oca2d2c16f0 a,.Oe3e9349fef .O7d6b9ae7aa a,.Oe3e9349fef .Oca2d2c16f0 a{color:#0922ac;font-size:1.4rem;line-height:2.2rem}.O7d6b9ae7aa a b,.Oca2d2c16f0 a b{font-weight:400}.O7d6b9ae7aa{margin:0;max-height:2rem}.Oca2d2c16f0{margin:.4rem 0 0}.Oe3e9349fef .Oca2d2c16f0{margin-left:.8rem}.Oe3e9349fef .Oca2d2c16f0 li a{color:#0922ac;font-size:1.6rem;line-height:2.4rem}.Oca2d2c16f0 li{-webkit-flex-basis:50%;flex-basis:50%;max-width:50%}.O61a4b3c41d.Ob3b0272804 .O833456646d cite,.O61a4b3c41d.Ob3b0272804 .O833456646d cite small,.O61a4b3c41d.O43804bfe06 .O833456646d cite,.O61a4b3c41d.O43804bfe06 .O833456646d cite small,.O61a4b3c41d.O1c3b375ae1 .O833456646d cite,.O61a4b3c41d.O1c3b375ae1 .O833456646d cite small{color:green}.O61a4b3c41d.Ob3b0272804 .O44a6370b38{padding:0}.O61a4b3c41d.Ob3b0272804 .O833456646d{padding:.8rem 0}.O61a4b3c41d.O985feb2052 .O28756fb162>div{margin-top:0}@media screen and (min-width:48.000em){.O93e57c91a0 img{height:6.4rem;width:8.8rem}.Oe3e9349fef .O93e57c91a0 img{width:9.6rem;height:6rem}.Ob1c5807a2b{height:6.4rem;width:8.8rem}.Oe3e9349fef .Ob1c5807a2b{width:9.6rem;height:6rem}.O44a6370b38{text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;white-space:nowrap;max-width:100%}.O61a4b3c41d .O44a6370b38{color:#0922ac;font-size:2rem;line-height:2.6rem;max-height:3.8rem}.O61a4b3c41d .O6cdaf7512b{line-height:2.2rem}.O7d6b9ae7aa,.Oca2d2c16f0{-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;overflow:hidden}.O7d6b9ae7aa li:not(:first-of-type):before{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#0645ad;margin:0 .8rem;font-size:1rem;line-height:2rem;content:"\2022"}.O7d6b9ae7aa li:not(:first-of-type):before:visited{color:#7b009d}}@media not screen and (min-width:48.000em){.O985feb2052 a:active,.O985feb2052 a:focus{outline:none}.O985feb2052 a:active *,.O985feb2052 a:focus *{text-decoration:underline}.O61a4b3c41d{margin-left:-2.8rem}.O985feb2052>a:active,.O985feb2052>a:focus{outline:none}.O985feb2052>a:active *,.O985feb2052>a:focus *{text-decoration:underline}.O5f08a38f68,.O5f08a38f68 img,.O0f546ab455,.O0f546ab455 img{height:7.4rem;width:13rem}.O7d6b9ae7aa a:active,.O7d6b9ae7aa a:focus,.Oca2d2c16f0 a:active,.Oca2d2c16f0 a:focus{outline:none}.O7d6b9ae7aa a:active *,.O7d6b9ae7aa a:focus *,.Oca2d2c16f0 a:active *,.Oca2d2c16f0 a:focus *{text-decoration:underline}.O61a4b3c41d .O7d6b9ae7aa a,.O61a4b3c41d .Oca2d2c16f0 a{color:#005ad5}.O61a4b3c41d .O7d6b9ae7aa{clear:both;overflow:auto;max-height:unset;margin:0 -3.2rem -1rem;padding-top:1.2rem;padding-bottom:1rem}.O61a4b3c41d .O7d6b9ae7aa li a{display:inline-block;padding:1rem 1.2rem;border:.1rem solid rgba(0,0,0,.06);box-shadow:0 1.6rem .8rem -1.6rem rgba(0,0,0,.08),0 .1rem .3rem 0 rgba(0,0,0,.08);border-radius:.8rem;margin-right:.8rem;background-color:#fff}.O61a4b3c41d .O7d6b9ae7aa li:first-of-type{padding-left:3.2rem}.O61a4b3c41d .O7d6b9ae7aa li:last-of-type{padding-right:3.2rem}.O61a4b3c41d .O7d6b9ae7aa li:last-of-type a{margin-right:0}.Oca2d2c16f0{-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column}.Oca2d2c16f0 li{max-width:100%}.Oca2d2c16f0 li a{display:block}.Oca2d2c16f0 li:not(:last-of-type) a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0}.Oca2d2c16f0 li:not(:only-of-type):last-of-type a{padding-top:1rem}.Od362b5a985{-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap}.Od362b5a985 li{max-width:50%}.Od362b5a985 li:nth-of-type(odd){padding-right:1rem}.Od362b5a985 li a{border-bottom:.1rem solid #eee;padding:1rem 0;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden}.Of98a77b243 li:last-of-type a,.Oc6073bfb28 li:last-of-type a{padding:1rem 0 0;border-bottom:none}}.O5d580a7b36{margin-bottom:3.2rem}.O55c68449c6{font-weight:400}.O5d580a7b36 .Result-contentContainer{display:table;width:100%;table-layout:fixed}.Off987b94d6{float:right;width:8rem}.O6192120825,.O97ce4d3230,.Od366cbd217{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.Od366cbd217 span,.O97ce4d3230 span{display:inline-block;white-space:nowrap}.Od366cbd217 span:after,.O97ce4d3230 span:after{display:inline;content:"\2219";padding:0 .4rem}.Od366cbd217 span:last-child:after,.O97ce4d3230 span:last-child:after{display:none}.Od366cbd217{}.Od57b96c3fd{color:#666;font-size:1.4rem;line-height:2rem;margin:0}.Odb27393369{width:.8rem;margin-right:.8rem;color:#888}@media screen and (min-width:48.000em){.O5d580a7b36.Result.Result--organic .Result-title,.O5d580a7b36.Result.Result--organic .Result-title-link{white-space:normal;max-height:4.8rem}} .Obc62607c5c{display:inline-block;width:4.8rem;height:1.5rem;margin-top:.3rem;margin-bottom:.2rem;position:absolute} .Tooltip-wrapper._573ab3,.Tooltip-wrapper ._573ab3{display:inline-block;cursor:help;margin-left:.5rem;height:2.4rem}.Tooltip-wrapper._3482f1,.Tooltip-wrapper ._3482f1{position:relative;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;height:100%}.Tooltip-wrapper._3482f1 svg,.Tooltip-wrapper ._3482f1 svg{width:1.8rem;height:1.8rem;margin:auto}.Tooltip-wrapper.a24101,.Tooltip-wrapper .a24101{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:block;white-space:normal;padding:1.5rem 1.2rem;width:100%;max-width:27rem;z-index:100;height:unset;border-radius:.8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 h4,.Tooltip-wrapper .a24101 h4{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;font-size:1.4rem;line-height:2rem;font-weight:700;margin:0 0 .8rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul,.Tooltip-wrapper .a24101 ul{margin:0;padding:0;list-style:none}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li:not(:last-of-type),.Tooltip-wrapper .a24101 ul li:not(:last-of-type){margin-bottom:.4rem}.Tooltip-wrapper.a24101 ul li svg,.Tooltip-wrapper .a24101 ul li svg{width:1.4rem;height:1.4rem;margin-right:.8rem;-webkit-flex-shrink:0;flex-shrink:0} .a308f3{font-family:Arial CE,Arial,Helvetica CE,Helvetica,sans-serif;font-weight:400;margin:0;font-size:1.2rem;line-height:1.6rem;color:#fff;z-index:1;display:-webkit-inline-flex;display:inline-flex;position:absolute;left:50%;bottom:calc(100% + .8rem);border-radius:1.6rem;padding:0 1.6rem;height:3.2rem;-webkit-align-items:center;align-items:center;white-space:nowrap;background:#666;-webkit-transform:translateX(-50%);transform:translateX(-50%);cursor:default}.Tooltip-wrapper--left .a308f3{right:calc(100% + .8rem);bottom:50%;left:auto;-webkit-transform:translateY(50%);transform:translateY(50%)}.Tooltip-wrapper--left ._2881f5{position:absolute;left:100%;bottom:50%;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg);transform:translate(-4px,50%) rotate(45deg)}._2881f5{position:absolute;left:50%;bottom:0;width:.8rem;height:.8rem;background:#666;-webkit-transform:translateY(4px) rotate(45deg);transform:translateY(4px) rotate(45deg)} ._093c71{cursor:pointer;color:#0645ad;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;background-color:transparent;border:none;padding:0;position:absolute;right:5%;top:100%;margin-top:.2rem}._093c71:link,._093c71:visited{text-decoration:none}._093c71:focus,._093c71:hover{text-decoration:underline}._093c71:visited{color:#7b009d}.fa32a5{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:0;border:none;padding:0;background-color:transparent;position:relative;right:auto;bottom:auto}.fa32a5:link,.fa32a5:visited{text-decoration:none}.fa32a5:focus,.fa32a5:hover{text-decoration:underline}._701acc{cursor:pointer;color:#999;font-size:1rem;line-height:1.6rem;position:absolute;right:0;bottom:100%;margin-bottom:.2rem;border:none;padding:0;background-color:transparent}._701acc:link,._701acc:visited{text-decoration:none}._701acc:focus,._701acc:hover{text-decoration:underline}@media screen and (min-width:31.250em){._093c71{right:0}} ._08bdf3{position:fixed;right:1.2rem;bottom:1.2rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:flex-end;align-items:flex-end;text-align:right;z-index:100;transition:right .4s ease-in-out}._59fb8a{margin-top:1.6rem}._08bdf3 ._59fb8a>*{position:relative;right:auto;bottom:auto}.e1c398{right:6.2rem}._0c0667{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2)} .f865bf{font-size:1.6rem;line-height:2rem;height:4.8rem;display:-webkit-flex;display:flex;-webkit-align-items:center;align-items:center;-webkit-justify-content:center;justify-content:center;padding:1.2rem 2.4rem;border-radius:.4rem;border:transparent;outline:none;background-color:#c00;color:#fff;font-weight:700;cursor:pointer}.f865bf:focus,.f865bf:hover{background-color:#a00000}.f865bf:active{background-color:maroon}.d75184,.afe4f1,._6494be,._18b43f,.f8ff08{font-weight:400}._6494be{background-color:#f2f5fb;color:#0645ad}._6494be:active,._6494be:focus,._6494be:hover{text-decoration:underline}._6494be:focus,._6494be:hover{background-color:#e7edf7}._6494be:active{background-color:#dae3f3}._18b43f{background-color:#f2f6fd;color:#005ad5}._18b43f:active,._18b43f:focus,._18b43f:hover{text-decoration:underline}._18b43f:focus,._18b43f:hover{background-color:#e6effb}._18b43f:active{background-color:#d9e6f9}.afe4f1{box-shadow:0 .2rem .4rem rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;color:#000}.afe4f1:active,.afe4f1:focus,.afe4f1:hover{text-decoration:underline;background-color:#fff}.f8ff08{background-color:#fcf2f2;color:#c00}.f8ff08:active,.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{text-decoration:underline}.f8ff08:focus,.f8ff08:hover{background-color:#fae6e6}.f8ff08:active{background-color:#f8d9d9}.d75184{color:#999;cursor:not-allowed}.d75184,.d75184:active,.d75184:focus,.d75184:hover{background-color:#eee}._37ac03{font-size:1.4rem;line-height:2rem;height:4rem;padding:1rem 1.6rem}._63616b{font-size:1.8rem;line-height:2.4rem;height:5.6rem;padding:1.4rem 3.2rem}</style><script> (function(){ loadjs.done('cancelErrorTimeout'); if (window.location.protocol.indexOf('file:')>-1) return; function onAppStart(){ if (true) { loadjs([ 'https://notifikace.szn.cz/seno.js', 'https://login.szn.cz/js/api/1.8/login.js' ], 'login-notification'); } loadjs('//c.imedia.cz/js/retargeting.js', 'retargeting'); window.pp_gemius_identifier = "ofgwDT7pLy73NmR77qj8APU2jw6d1Brwo7my216t8kv.57"; window.pp_gemius_extraparameters = new Array("gA=seznam.cz/Fulltext/Hledani_CR/1.strana"); function gemius_pending(i) { window[i] = window[i] || function() {var x = window[i+'_pdata'] = window[i+'_pdata'] || []; x[x.length]=arguments;};}; gemius_pending('gemius_hit'); gemius_pending('gemius_event'); gemius_pending('pp_gemius_hit'); gemius_pending('pp_gemius_event'); (function(d,t) {try {var gt=d.createElement(t),s=d.getElementsByTagName(t)[0]; gt.setAttribute('async','async'); gt.setAttribute('defer','defer'); gt.src='//gacz.hit.gemius.pl/xgemius.js'; s.parentNode.insertBefore(gt,s);} catch (e) {}})(document,'script'); } loadjs(["/re/js/firmy.bundle.e32574cd23.js"],'app',{ error:function(notFound){ for(var i=0;i<notFound.length;i++){ var ch=notFound[i]; var sp=ch.indexOf('.bundle.'); if(sp!==-1)notFound[i]=ch.slice(0,sp); } throw new Error('STREAM APP FAILED TO LOAD, '+notFound.join(', ')); }, numRetries:3 }); loadjs.ready(["appPreload","app"], function(){ if(document.readyState==='interactive'||document.readyState==='complete'){ window.startApp(onAppStart); }else{ document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){window.startApp(onAppStart);}); } }) })(); </script> </head> <body><div id="szn-svg-icons"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" style="height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0"><defs></defs></svg></div><script>window.initDR && window.initDR({"service":"fulltext","domain":"h.imedia.cz","canvas":false,"query":"odtah auta","loginState":"red","lsid":"l1tOJOpFpSU3pOr43KAa","abtest":"55/115"}, {"a9d7522b6stp":"sklik/skliktoppla","a9d7522b6srp":"sklik/sklikrightpla","a9d7522b6spi":"sklik_PI","a9d7522b6sto":"sklik/skliktop","a9d7522b6sbo":"sklik/sklikbottom","a9d7522b6stn":"sklik/skliktopnav","a9d7522b6ore":"ftxt-organic/result","a9d7522b6nre":"ftxt-news/result"});</script><div id="app-root"><div id="root-modal" data-wrapper="#searchpage-root" data-dot="overlay"></div><div id="portal-hover" data-dot="overlay-hover"></div><div id="searchpage-root" class="PageWrapper SearchPage"><div class="Page Page--desktop Page--isSticky"><div id="Page-header" class="Page-header"><div class="Header Header--top"><div class="Header-services"><ul class="Services"><div class="Services-left"><li class="Services-item Services-item--logo"><div class="Services-item-logoWrapper"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link is-active" href="#">Internet</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Obrázky</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Videa</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Články</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Firmy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Mapy</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Zboží</a></li><li class="Services-item"><a class="Services-item-link" href="#">Slovník</a></li></div><div class="Services-right"><li id="login-badge" class="Services-badge" data-recording-disable="true"></li></div></ul></div><div class="Services-gradient Services-gradient--left" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Services-gradient Services-gradient--right" style="height:0rem;margin-top:0rem"></div><div class="Header-main"><div class="SearchForm-wrapper-empty"></div><div class="SearchForm-wrapper"><form class="SearchForm" method="get" action="./"><div class="SearchForm-inputContainer" data-dot="search-form"><input class="szn-input-with-suggest-list SearchForm-input" name="q" value="odtah auta" autoComplete="off"/><div class="SuggestContainer"></div></div><input type="hidden" name="oq" value="odtah auta"/><input type="hidden" name="aq" value="-1"/><input type="hidden" name="sourceid" id="sourceid" value="top"/><input type="hidden" name="sId" value="l1tOJOpFpSU3pOr43KAa"/><div class="SearchForm-controls"><button class="SearchForm-controls-item SearchForm-controls-item--clear is-active" type="button" title="Vymazat hledaný výraz" aria-label="Vymazat hledaný výraz" data-dot="search-cancel"></button></div><div class="SearchForm-buttonContainer"><button class="SearchForm-button" type="submit" title="Vyhledat" aria-label="Vyhledat" data-dot="search-button"><svg class="SearchForm-ico-search" width="22px" height="22px" viewBox="0 0 22 22" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" aria-labelledby="svgtitle"><title id="svgtitle">Vyhledat</title><g id="Symbols" stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><path d="M15.7405257,15.8475457 C12.4851874,18.8852876 7.30688509,18.7437095 4.04148072,15.4783051 C0.70700391,12.1438283 0.629906371,6.81467134 3.86927854,3.57529917 C7.1086507,0.335927005 12.4378077,0.413024544 15.7722845,3.74750135 C18.9928865,6.96810339 19.174794,12.0494724 16.2647659,15.3114775 C16.3483696,15.3266054 16.4280024,15.3656318 16.4918216,15.4294511 L21.0915248,20.0291542 C21.2628609,20.2004903 21.2605815,20.482106 21.0854803,20.6572072 C20.9155001,20.8271874 20.6291902,20.8350146 20.4574273,20.6632517 L15.8577241,16.0635486 C15.7965056,16.00233 15.7574515,15.9270328 15.7405257,15.8475457 Z M4.67557822,14.8442076 C7.64957105,17.8182004 12.4026029,17.8869631 15.2917727,14.9977933 C18.1809425,12.1086236 18.1121798,7.35559168 15.138187,4.38159885 C12.1641941,1.40760602 7.41116226,1.33884335 4.52199249,4.22801312 C1.63282272,7.11718289 1.70158539,11.8702148 4.67557822,14.8442076 Z" id="Oval-10" stroke="currentColor" fill="currentColor"></path></g></svg></button></div></form></div><div class="SearchForm-wrapper-nav" data-ribbon="56"><div class="SearchForm-wrapper-nav-left"><div class="SearchForm-wrapper-logo"><div class="Logo Logo--default Logo--small"><h1 class="Logo-container"><a class="Logo-container-link" href="//www.seznam.cz" title="Seznam.cz" data-dot="seznam-logo"><div class="Logo-container-link--short" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-seznam.d94cd0d6a3.svg&#x27;)"></div><div class="Logo-container-link--full" style="background-image:url(&#x27;/re/media/svgo-min/logo-searchweb.cb8ae3183b.svg&#x27;)"></div></a></h1></div></div></div><div class="SearchForm-wrapper-nav-right"><div id="login-badge--sticky" class="Services-badge"></div></div></div></div></div></div><div class="Page-content"><div class="Page-content-columnLeft" data-ribbon-content="true"><div data-rid="l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="Layout--left" data-dot="results"><div data-dot="0" data-elm="0__r0" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:0,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O5d580a7b36 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba" data-dot="title" data-l-id="dvfXXUn7"><b>Odtah</b> <b>auta</b> | Volejte hned na: 777 571 690</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba" data-dot="url" data-l-id="dvfXXUn7"><b>odtah</b>ovasluzba-ostrava.cz</a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="O6192120825"><span>Komplexní řešení dopravních nehod a pojistných událostí. Zavolejte!</span></p></div></div></div><div data-dot="1" data-elm="0__r1" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:1,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O5d580a7b36 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=fav16x16&amp;url=https://odtahnute.cz/&amp;exact=4&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://odtahnute.cz/" data-dot="title" data-l-id="iX8iMC1b">Odtahová služba Havířov | Odtahová služba nonstop</a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://odtahnute.cz/" data-dot="url" data-l-id="iX8iMC1b"><b>odtah</b>nute.cz/<b>odtah</b>ova/sluzba</a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.c397990ba8cfe9c3a86355ed76d4a798-usage"></use></svg></span></div><p class="O6192120825"><span><b>Odtah</b> nonstop v Havířově a okolí. Poskytujeme <b>odtahy</b> osobních i dodávkových vozidel</span></p></div></div></div><div data-dot="2" data-elm="0__r2" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:2,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fnonstopodtahauta.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.nonstopodtahauta.cz/" title="Přejít na: https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-dot="title" data-l-id="OmkCS55K"><span>Nonstop <b class=sec>odtah</b> <b class=sec>auta</b> - <b class=sec>odtahová</b> služba Praha a okolí, likvidace&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.nonstopodtahauta.cz/" data-dot="url" data-l-id="OmkCS55K"><span>https://nonstopodtahauta.cz</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel Praha – nonstop odtah <b class=sec>auta</b> – <b class=sec>odtahová</b> služba – <b class=sec>odtažení</b> ale i likvidace <b class=sec>aut</b>, telefon: +420 732 207 449</span></p></div></div></div><div data-dot="3" data-elm="0__r3" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:3,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="BoxWithShadow HintLayout-container FirmyHint1902" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/firmy/categoryOther&quot;}" data-dot="main-box"><div class="BoxWithShadow-packa" data-dot="packa" data-dot-data="{&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"></div><div class="PoiMap PoiMap--minified"><div class="PoiMap-loader"></div></div><div class="FirmyHint1902-gradient"><ul class="FirmyHint1902-filters"><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nyni-otevreno" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Otevřené"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nyni-otevreno"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nyni-otevreno" id="firmy_nyni-otevreno"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nyni-otevreno">Otevřené</span></label><label class="FirmyHint1902-filters-button" for="firmy_nearest" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;select&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" data-dot-text="Nejbližší"><div class="Feedback-section-item-input"><input type="checkbox" class="Form-checkbox" autoComplete="off" id="firmy_nearest"/><span role="checkbox" aria-checked="false" class="Form-checkbox-label" tabindex="0" for="firmy_nearest" id="firmy_nearest"></span></div><span class="Feedback-section-item-label FirmyHint1902-filters-text" id="firmy_nearest">Nejbližší</span></label></ul></div><div class="FirmyHint1902-container" data-dot="content" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related&quot;}"><div class="FirmyHint1902-content"><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/655420-alfaomega-car-odtahova-sluzba-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5GOQN2.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/0lPGoY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">ALFAOMEGA CAR - odtahová služba</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 92.72730255126953%</title><linearGradient id="star-gradient-64-#E57E24"><stop offset="0%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="63%" stop-color="#E57E24"></stop><stop offset="64%" stop-color="#CCC"></stop><stop offset="100%" stop-color="#CCC"></stop></linearGradient><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="url(#star-gradient-64-#E57E24)" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (11)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Odtahové služby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Malešice</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Nonstop</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.odtahova-sluzba.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-655420" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/0lPGoY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/12699180-europ-assistance-s-r-o-praha-nusle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/I3jBIVL.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/V50WPj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Europ Assistance s.r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (3)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Odtahové služby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Nusle</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Red">Zavřeno</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.europ-assistance.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12699180" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/V50WPj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13229712-odtahova-sluzba-a-autodoprava-filip-pilar-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/MRxBV1u.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Odtahová služba a autodoprava - Filip Pilař</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><svg width="68px" height="12px" viewBox="0 0 68 12"><title>Hodnocení 100%</title><defs><polygon id="ico-star" points="6.00000025 9.95015516 2.29179616 11.9999999 3.00000012 7.65835912 -4.11230688e-09 4.58359208 4.14589821 3.95015523 6.00000025 0 7.8541023 3.95015523 12.0000005 4.58359208 9.00000038 7.65835912 9.70820434 11.9999999"></polygon></defs><g stroke="none" stroke-width="0" fill="none" fill-rule="evenodd"><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="0"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="14"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="28"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="42"></use><use fill="#E57E24" xlink:href="#ico-star" x="56"></use></g></svg><span class="FirmyHintItem1902-content-description"> (2)<span class="divider"></span></span><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Odtahové služby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Malešice</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Dle telefonické domluvy</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="https://www.odtahujem.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13229712" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/13242243-erzet-praha-letnany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sG7Kgc.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"><div class="FirmyHintItem1902-logoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-logoContainer-logo" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eFcBf5v.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)"></span></div></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">Erzet<div class="Tooltip-wrapper _573ab3" role="presentation"><span class="_3482f1"><svg viewBox="0 0 12 12"><use xlink:href="/re/media/sprites/media.2cf011492b.svg#check-blue--sprite-usage"></use></svg></span></div></span><span class="FirmyHintItem1902-content-offer">Nabídka</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Odtahové služby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Letňany</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Nonstop</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.erzet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13242243" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-web-icoContainer"><span class="FirmyHintItem1902-web-ico FirmyHintItem1902-web-ico--big" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eFcBf5v.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&#x27;)" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div><div class="FirmyHintItem1902 FirmyHintItem1902--paid" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:4}"><div class="FirmyHintItem1902-border"><a class="FirmyHintItem1902-main" href="https://www.firmy.cz/detail/2674738-elcompex-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}"><div class="FirmyHintItem1902-image" data-type-id="7" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;,&quot;href&quot;:&quot;#&quot;}" style="background-image:url(&#x27;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8YWtbP.jpeg?fl=res,600,400,3&#x27;)"></div><div class="FirmyHintItem1902-content"><div class="FirmyHintItem1902-content-top"><span class="FirmyHintItem1902-content-title">ELCOMPEX, spol. s r.o.</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-info"><div class="FirmyHintItem1902-content-middle"><span class="FirmyHintItem1902-content-description">Odtahové služby</span></div><div class="FirmyHintItem1902-content-bottom"><span class="FirmyHintItem1902-content-address">Praha, Žižkov</span><span class="FirmyHintItem1902-content-opening"><span class="FirmyHintItem1902-content-opening FirmyHintItem1902-content-opening--Green">Nonstop</span></span></div></div></div></a><a class="FirmyHintItem1902-web" href="http://www.elcompexodtah.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-2674738" data-type-id="1" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;box&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web&quot;}"><div class=""><span class="FirmyHintItem1902-web-ico" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;pic&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-ico&quot;}"></span></div><span class="FirmyHintItem1902-web-caption" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;web-text&quot;}">Web</span></a></div></div></div><a class="FirmyHint1902-footer FirmyHint1902-footer--button" href="https://www.firmy.cz/?q=odtah%20auta&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=20000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Další firmy<!-- --> <span class="Triangle Triangle--down Triangle--small"></span></a></div><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div data-dot="4" data-elm="0__r4" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:4,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fauto-odtah.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.auto-odtah.cz/" title="Přejít na: https://www.auto-odtah.cz/" data-dot="title" data-l-id="ODSPwdOa"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel-nonstop odtah z Prahy,ekologická likvidace&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.auto-odtah.cz/" data-dot="url" data-l-id="ODSPwdOa"><span>https://<b class=sec>auto</b>-<b class=sec>odtah</b>.cz</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel - <b class=sec>Odtahová</b> služba – odtah vozidel Praha – nonstop odtah – likvidace autovraků</span></p></div></div></div><div data-dot="5" data-elm="0__r5" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:5,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fmesec.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.mesec.cz/clanky/za-odtah-auta-zaplatite-klidne-pres-5000-ale-jde-to-i-zadarmo/" title="Přejít na: https://www.mesec.cz/clanky/za-odtah-auta-zaplatite-klidne-pres-5000-ale-jde-to-i-zadarmo/" data-dot="title" data-l-id="EfUTZEx5"><span>Za <b class=sec>odtah</b> <b class=sec>auta</b> zaplatíte klidně přes 5000, ale jde to i zadarmo&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.mesec.cz/clanky/za-odtah-auta-zaplatite-klidne-pres-5000-ale-jde-to-i-zadarmo/" data-dot="url" data-l-id="EfUTZEx5"><span>https://mesec.cz/za-<b class=sec>odtah</b>-<b class=sec>auta</b>-zaplatite-klidne-pres-5000-ale-jde-to-i&hellip;</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Za pomoc na cestě nemusíte platit, ale možná to ani nevíte. Zmapovali jsme, co máte v ceně základních asistenčních služeb k povinnému ručení a co vás…</span></p></div></div></div><div data-dot="6" data-elm="0__r6" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:6,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Feuroautobm.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.euroautobm.cz/cenik-asistencnich-a-odtahovych-sluzeb-brno-odtah-auta-cena" title="Přejít na: https://www.euroautobm.cz/cenik-asistencnich-a-odtahovych-sluzeb-brno-odtah-auta-cena" data-dot="title" data-l-id="kRfLUfN2"><span>Ceník asistenčních a <b class=sec>odtahových</b> služeb Brno (<b class=sec>odtah</b> <b class=sec>auta</b> cena&hellip;</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.euroautobm.cz/cenik-asistencnich-a-odtahovych-sluzeb-brno-odtah-auta-cena" data-dot="url" data-l-id="kRfLUfN2"><span>https://euroautobm.cz/cenik-asistencnich-a-<b class=sec>odtahovych</b>-sluzeb-brno-<b class=sec>odtah</b>&hellip;</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Přehledný ceník <b class=sec>odtahových</b> služeb poskytovaných pro řidiče v lokalitě Brno a okolí. Non-stop <b class=sec>odtahová</b> služba. V případě uznatelného plnění pojišťovnou je <b class=sec>odtah</b> zdarma! Zjistěte cenu <b class=sec>odtahu</b> <b class=sec>auta</b> zde.</span></p></div></div></div><div data-dot="7" data-elm="0__r7" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:7,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="ResultContainer" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/obrazky/ncobrazky&quot;}"><div class="ResultContainer-header"><a href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" class="ResultContainer-header-query" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="title" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;title&quot;}">Odtah auta</a><span class="ResultContainer-header-delimiter">›</span><span class="ResultContainer-header-service">Obrázky.cz</span></div><div class="ResultLayout ResultLayout--obrazky ResultLayout--obrazkyTwoLines"><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=a5f4eb209c6730b7&amp;docId=bb2c31f544a9128f" data-dot="0" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 0}" style="width:22.621848739495796rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-0" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=a5f4eb209c6730b7&amp;size=2" width="226.21848739495798" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=fa9dc01c52541594&amp;docId=4456083528cd371c" data-dot="1" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 1}" style="width:18.28715365239295rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-1" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=fa9dc01c52541594&amp;size=2" width="182.87153652392948" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=a7fd069ecc375e8b&amp;docId=6d3e63a53c281561" data-dot="2" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 2}" style="width:21.35593220338983rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-2" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=a7fd069ecc375e8b&amp;size=2" width="213.5593220338983" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b41e3e423c317373&amp;docId=81ecb899bd405bf1" data-dot="3" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 3}" style="width:18.92744479495268rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-3" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b41e3e423c317373&amp;size=2" width="189.2744479495268" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=7062b6f7c53d06ca&amp;docId=5444e30b44589db8" data-dot="4" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 4}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-4" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=7062b6f7c53d06ca&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=05e74ea4ac5094e8&amp;docId=f43f8af58bf44fa3" data-dot="5" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 5}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-5" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=05e74ea4ac5094e8&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=c1550bd738478596&amp;docId=f6c5b01ea43e6bf3" data-dot="6" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 6}" style="width:18.28715365239295rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-6" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=c1550bd738478596&amp;size=2" width="182.87153652392948" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=a09b713d46793752&amp;docId=efb6d2db4eda3d4f" data-dot="7" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 7}" style="width:19.727748691099478rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-7" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=a09b713d46793752&amp;size=2" width="197.27748691099478" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b07b0ada87df27b7&amp;docId=253aebbe87ff81c" data-dot="8" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 8}" style="width:16.0188679245283rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-8" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b07b0ada87df27b7&amp;size=2" width="160.18867924528303" height="120" class="Result-image is-loading"/></a><a class="Result Result--obrazky ResultLayout-item" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;id=b5db5e1c8ddcaba8&amp;docId=9fe9b8b09e29f21d" data-dot="9" data-dot-data="{&quot;reporter_click_pos&quot;: 9}" style="width:21.35593220338983rem;height:12rem"><img alt="odtah auta-9" loading="lazy" src="//img.obrazky.cz/?url=b5db5e1c8ddcaba8&amp;size=2" width="213.5593220338983" height="120" class="Result-image is-loading"/></a></div><p class="ResultContainer-footer"><a class="ResultContainer-footer-link" href="//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint#utm_content=ncobrazky&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz" title="Přejít na Obrázky.cz" data-dot="url">Další obrázky<!-- --> <span class="ResultContainer-footer-delimiter">›</span></a></p><button class="_093c71" type="button" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;,&quot;element_context&quot;:&quot;feedback&quot;,&quot;element_meaning&quot;:&quot;open&quot;}">Něco se mi nezdá</button></div></div><div data-dot="8" data-elm="0__r8" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:8,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fautotesar.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="http://www.autotesar.cz/" title="Přejít na: http://www.autotesar.cz/" data-dot="title" data-l-id="bc12Uo3d"><span>úvod / <b class=sec>AUTO</b> Tesař s.r.o.</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="http://www.autotesar.cz/" data-dot="url" data-l-id="bc12Uo3d"><span>autotesar.cz</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Odtahová</b> služba zajistí <b class=sec>odtah</b> pro osobní <b class=sec>auta</b>, nákladní auta, autobusy. Provádíme jeřábnické práce, servis nákladních a osobních vozidel. Odtahová služba a servis non stop 24 hodin denně.</span></p></div></div></div><div data-dot="9" data-elm="0__r9" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:9,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fauto-moto-doprava.sluzby.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://auto-moto-doprava.sluzby.cz/odtahova-sluzba" title="Přejít na: https://auto-moto-doprava.sluzby.cz/odtahova-sluzba" data-dot="title" data-l-id="GCvdFz97"><span><b class=sec>Odtahová</b> služba - hodnocené <b class=sec>odtahové</b> služby</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://auto-moto-doprava.sluzby.cz/odtahova-sluzba" data-dot="url" data-l-id="GCvdFz97"><span>https://<b class=sec>auto</b>-moto-doprava.sluzby.cz/<b class=sec>odtahova</b>-sluzba</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Odtahová</b> služba - vyberte si ve spolehlivém seznamu firem a služeb, hodnocených zákazníky - průvodce <b class=sec>odtahovou</b> službou </span></p></div></div></div><div data-dot="10" data-elm="0__r10" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:10,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsluzby.bazos.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://sluzby.bazos.cz/inzeraty/odtah-auta/" title="Přejít na: https://sluzby.bazos.cz/inzeraty/odtah-auta/" data-dot="title" data-l-id="k9KwZ9Ge"><span><b class=sec>Odtah</b> <b class=sec>auta</b> - inzerce - Bazoš.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://sluzby.bazos.cz/inzeraty/odtah-auta/" data-dot="url" data-l-id="k9KwZ9Ge"><span>https://sluzby.bazos.cz/inzeraty/<b class=sec>odtah</b>-<b class=sec>auta</b></span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Služby - <b class=sec>Odtah</b> <b class=sec>auta</b> inzerce. Vybírejte z 58 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii.</span></p></div></div></div><div data-dot="11" data-elm="0__r11" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:11,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fodtah-auta-brno.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.odtah-auta-brno.cz/odtah-auta/" title="Přejít na: https://www.odtah-auta-brno.cz/odtah-auta/" data-dot="title" data-l-id="qJKvWKsY"><span><b class=sec>Odtahová</b> služba Brno a okolí – <b class=sec>odtažení</b> i likvidace <b class=sec>aut</b> nonstop</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.odtah-auta-brno.cz/odtah-auta/" data-dot="url" data-l-id="qJKvWKsY"><span>https://<b class=sec>odtah</b>-<b class=sec>auta</b>-brno.cz/<b class=sec>odtah</b>-<b class=sec>auta</b></span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Odtah</b> vozidel Brno – nonstop odtah <b class=sec>auta</b> - +420 722 070 374</span></p></div></div></div><div data-dot="12" data-elm="0__r12" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:12,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fzlatestranky.cz%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.zlatestranky.cz/firmy/rubrika/Odtahov%C3%A1%20slu%C5%BEba" title="Přejít na: https://www.zlatestranky.cz/firmy/rubrika/Odtahov%C3%A1%20slu%C5%BEba" data-dot="title" data-l-id="xN37vPPw"><span><b class=sec>Odtahová</b> služba - ZlatéStránky.cz</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.zlatestranky.cz/firmy/rubrika/Odtahov%C3%A1%20slu%C5%BEba" data-dot="url" data-l-id="xN37vPPw"><span>https://zlatestranky.cz/firmy/rubrika/<b class=sec>odtahová</b> služba</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span>Nepřetržitá pomoc motoristům při poruše, nehodě nebo vandalském poškození vozidla či dalších nepředvídaných situacích v ČR a Evropě (i v cizích jazycích).</span></p></div></div></div><div data-dot="13" data-elm="0__r13" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:13,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="Result O55c68449c6 Result--organic "><div class="Result-ico" style="background-image:url(&#x27;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fekologicka-likvidace.com%2F&#x27;)"></div><h3 class="Result-title"><a tabindex="0" class="Result-title-link" href="https://www.ekologicka-likvidace.com/odtah-auta/karlovarsky-kraj/ostrov/" title="Přejít na: https://www.ekologicka-likvidace.com/odtah-auta/karlovarsky-kraj/ostrov/" data-dot="title" data-l-id="9lTfFeXX"><span><b class=sec>Odtah</b> <b class=sec>auta</b>-Ostrov</span></a></h3><div class="Result-contentContainer"><div class="Result-url"><a tabindex="-1" class="Result-url-link Result-url-link--cr-result" href="https://www.ekologicka-likvidace.com/odtah-auta/karlovarsky-kraj/ostrov/" data-dot="url" data-l-id="9lTfFeXX"><span>https://ekologicka-likvidace.com/<b class=sec>odtah</b>-<b class=sec>auta</b>/ostrov</span></a></div><div class="Obc62607c5c"><span><svg viewBox="0 0 48 15"><use xlink:href="/re/media/sprites/a9d7522b6.9d79f1eac6.svg#a9d7522b6.4047195a8a68ca3321f24b026b5d2002-usage"></use></svg></span></div><p class="Result-description" data-dot="description"><span><b class=sec>Odtah</b> <b class=sec>auta</b>,Ostrov,odtahovka nonstop,Karlovarský kraj,eko likvidace <b class=sec>aut</b> - ekologická likvidace vozidel po celé ČR - ekologická likvidace aut a autovraků ale i nonstop <b class=sec>odtahová</b> služba</span></p></div></div></div><div data-dot="14" data-elm="0__r14" data-dot-data="{&quot;reporter_pos&quot;:14,&quot;rid&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;}"><div class="RelatedResults" data-dot="main-box" data-dot-data="{&quot;reporter_name&quot;:&quot;hint/related/relates&quot;}"><h4 class="RelatedResults-title">Související dotazy</h4><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_0&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=odtah%201224&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">odtah 1224</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=odtah%20vozu&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">odtah vozu</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=auto%20odtahovka&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">auto odtahovka</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=odtah%20autovrak%C5%AF&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">odtah autovraků</a></li></ul><ul class="RelatedResults-list" data-dot-data="{&quot;element_context&quot;:&quot;related_1&quot;}"><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:0}"><a href="?q=odtah%20auta%20brno&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">odtah auta brno</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:1}"><a href="?q=odtah%20auta%20praha&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">odtah auta praha</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:2}"><a href="?q=odtah%20vozidla%20cena&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">odtah vozidla cena</a></li><li class="RelatedResults-list-item" data-dot-data="{&quot;element_index&quot;:3}"><a href="?q=odtahov%C3%A1%20slu%C5%BEba%20cen%C3%ADk&amp;sourceid=top&amp;thru=related&amp;sId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" class="RelatedResults-list-item-link" data-dot-data="{&quot;element_type&quot;:&quot;text&quot;}">odtahová služba ceník</a></li></ul></div></div></div><ul id="paging" class="Paging" data-dot="paging"><li class="Paging-item Paging-item--empty"> </li><li class="Paging-item Paging-item--current"><span class="Paging-link">1</span></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&amp;from=10">2</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&amp;from=20">3</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&amp;from=30">4</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&amp;from=40">5</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&amp;from=50">6</a></li><li class="Paging-item"><a class="Paging-link" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&amp;from=60">7</a></li><li class="Paging-item Paging-item--next"><a class="Paging-button" href="./?q=odtah%20auta&amp;count=10&amp;pId=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&amp;from=10" title="Další strana"></a></li></ul></div><div class="Page-content-columnRight"></div></div><div class="Page-footer"><div class="Footer" data-dot="footer"><div class="Footer-geo Footer-geo--hidden"><span class="Footer-geo-status">Při pokusu o sdílení polohy došlo k chybě</span><div class="Footer-geo-text"><span class="Footer-geo-desc"></span></div><button class="Footer-geo-link" type="button">Aktualizovat</button><a class="Footer-geo-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/seznam/nastaveni-geolokace">Více informací</a></div><ul class="Footer-links"><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz">Seznam</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu">Nápověda</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="//www.seznam.cz/ochranaudaju">Ochrana údajů</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/stats?q=odtah%20auta">Statistika hledanosti</a></li><li class="Footer-links-item"><a class="Footer-link" href="/pridej-stranku">Přidat stránku do hledání</a></li></ul><div class="Footer-hintInfo"><span class="Footer-hintInfo-ico"></span> odkazuje na služby nejen od Seznam.cz. <button class="Footer-hintInfo-link" type="button" data-dot-data="{&quot;href&quot;: &quot;#&quot;}">Více o upoutávkách</button></div><p class="Footer-copyright">© 1996–2020 <!-- -->Seznam.cz, a.s.</p></div></div></div><div class="_08bdf3"><div class="_59fb8a"><button class="f865bf afe4f1 _37ac03 _0c0667" type="button">Zpětná vazba</button></div></div></div><img class="DebugImage" src="//i.imedia.cz/miss?zoneId=seznam.search.hits&amp;collocation=odtah%20auta&amp;referer=search.seznam.cz&amp;count=1&amp;r=l1tOJOpFpSU3pOr43KAa" width="1" height="1" alt=""/><div class="DebugAbTest">55/115</div></div><script> var asl={events:[],registerEvents:function registerEvents(a){this.table=a,this.events=[];var b=function switchHref(a){this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)},c=function keyDownSwitchHref(a){13===a.keyCode&&this.href&&(a.currentTarget.href=this.href)};for(var d in a)for(var e=a[d],f=document.querySelectorAll("[data-l-id=\"".concat(e,"\"]")),g=0;g<f.length;g++){var h=f[g],j=b.bind({href:d});h.addEventListener("mousedown",j);var k=c.bind({href:d});h.addEventListener("keydown",k),this.events.push({element:h,onMouseDown:j,onKeyDown:k})}},hrefClickToId:function hrefClickToId(a){return this.table?this.table[a]:""},unregisterEvents:function unregisterEvents(){for(var a,b=this.events,c=0;c<b.length;c++)a=b[c],a.element.removeEventListener("mousedown",a.onMouseDown),a.element.removeEventListener("keydown",a.onKeyDown);this.table=null,this.events=[]}};asl.registerEvents=asl.registerEvents.bind(asl),asl.hrefClickToId=asl.hrefClickToId.bind(asl),asl.unregisterEvents=asl.unregisterEvents.bind(asl); window.asl.registerEvents({"https://s.seznam.cz/click?adurl=http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5299193483_VS_reg%26utm_content%3DOdtah%2Bauta%26utm_term%3Dodtah%2Bauta&c=836AQD4MYTA8J2RAT8RZUYI9V74AGERUTYAABDKKD7JATCEGRY88FFHYBUS46EYP4J9PUYQKUP82UF249JPS2ZH36MNS475HIDH3TQQZ7UYE9EZG2NUWV4KXWY72T425ID2K7RU397QDDQM3HJDY7E7R9P8BKBEGR7J73C2KP7HE9P876QTMETFE55NE43BIQUDAWP5UZPWT9KRV7Q6DXQD26IRVRS6IMEEGHZAZ78PS":"dvfXXUn7","https://s.seznam.cz/click?adurl=https://odtahnute.cz/&c=ICKVEP4PYN2IIB4SWHIP2YHNK2EBR69SDE6K23TWI5YYTJBGA4R8BBUHVEQXBRI4WVZI3UTF6A4QBWSSPS3KKN46KFZC2KZ986XNUFVS33VJPH9B3XAIAGVUWXJ5W6QK2X76R9FMB95JXT6DUB3VWXU42GWF9HNKJ4TMVX57XRG8H6B37S3MSBZ5B5NGXSCPBPS6F5ETMT33KP52VH64AUEHWQ83R4S9NUAAWREEDGNS":"iX8iMC1b"}) </script><script id="renderer-state-data" data-state="{&quot;odra&quot;:{&quot;featureFlags&quot;:[&quot;firmy-geoip-20&quot;],&quot;isHomePage&quot;:false,&quot;isSearchPage&quot;:true,&quot;isClient&quot;:false,&quot;isRibbon&quot;:false,&quot;test&quot;:false,&quot;random&quot;:0.4394916162078182,&quot;pageContentWidth&quot;:1920,&quot;env&quot;:{&quot;CONF_DOT_SMALL_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-small.js&quot;,&quot;CONF_OBRAZKY_URL&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_OBRAZKY&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs2&quot;,&quot;CONF_TRENDING_TOPICS_URL&quot;:&quot;https://trending.seznam.cz/suggest&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_DEFAULT&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_NEWS&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/fulltext/cs&quot;,&quot;CONF_CLANKY_URL&quot;:&quot;//clanky.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_SK_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.sk/video&quot;,&quot;CONF_DOT_LOG_DOMAIN&quot;:&quot;h.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_GEO_SERVER&quot;:&quot;geo.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEARCH_URL&quot;:&quot;//search.seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SEZNAM_GEO_URL&quot;:&quot;//geo.seznam.cz/static/js/geo.js&quot;,&quot;CONF_DOMAIN&quot;:&quot;seznam.cz&quot;,&quot;CONF_SUGGEST_URL_CZ_VIDEA&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/video&quot;,&quot;CONF_DOT_BIG_URL&quot;:&quot;//h.imedia.cz/js/dot-big.js&quot;,&quot;CONF_IMEDIA_URL&quot;:&quot;//i.imedia.cz&quot;,&quot;CONF_ENV&quot;:&quot;production&quot;},&quot;sticky&quot;:{&quot;state&quot;:false},&quot;requestTime&quot;:1597476248817,&quot;serveBrotli&quot;:false,&quot;platform&quot;:{&quot;os&quot;:null},&quot;modal&quot;:{&quot;set&quot;:[]},&quot;firmyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;mapyHint&quot;:{&quot;filter&quot;:{&quot;data&quot;:null,&quot;fetching&quot;:false,&quot;manualFetching&quot;:false,&quot;fetchAgain&quot;:false},&quot;poi&quot;:{&quot;activePremiseId&quot;:&quot;&quot;}},&quot;geo&quot;:{&quot;userInteraction&quot;:0,&quot;location&quot;:{&quot;accuracy&quot;:90,&quot;latitude&quot;:null,&quot;longitude&quot;:null,&quot;state&quot;:&quot;&quot;,&quot;freshness&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1,&quot;source&quot;:0},&quot;address&quot;:{&quot;quar&quot;:&quot;&quot;,&quot;ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;muni&quot;:&quot;&quot;,&quot;coun&quot;:&quot;&quot;,&quot;osmm&quot;:&quot;&quot;,&quot;label&quot;:&quot;&quot;,&quot;timestamp&quot;:-1}},&quot;disinformationWebsite&quot;:{&quot;hidden&quot;:false},&quot;inputState&quot;:{},&quot;cache&quot;:{},&quot;intervalFetch&quot;:{},&quot;error&quot;:{},&quot;user&quot;:{&quot;state&quot;:&quot;unknown&quot;},&quot;zboziShop&quot;:{},&quot;suggest&quot;:{&quot;queryReported&quot;:false},&quot;endless&quot;:{&quot;pages&quot;:[]},&quot;imagesFilters&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;any&quot;,&quot;size&quot;:&quot;any&quot;,&quot;pornFilter&quot;:1},&quot;images&quot;:{&quot;contentWidth&quot;:0,&quot;pages&quot;:[],&quot;entities&quot;:[],&quot;images&quot;:[],&quot;grid&quot;:[],&quot;detail&quot;:{&quot;entity&quot;:null,&quot;krasty&quot;:null}},&quot;imagesZbozi&quot;:{&quot;products&quot;:{},&quot;offers&quot;:{}}},&quot;data&quot;:{&quot;searchContext&quot;:{&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:55,&quot;groupId&quot;:115,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-geoip-20&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTlsE3Rm&quot;}]},&quot;entities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;layout-desktop&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-left&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-left&quot;},&quot;subEntities&quot;:[{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f9a80a95-c0d6-45a0-a064-29a74562b902&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4a35dc1f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;f9a80a95-c0d6-45a0-a064-29a74562b902&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D5299193483_VS_reg%26utm_content%3DOdtah%2Bauta%26utm_term%3Dodtah%2Bauta&amp;c=836AQD4MYTA8J2RAT8RZUYI9V74AGERUTYAABDKKD7JATCEGRY88FFHYBUS46EYP4J9PUYQKUP82UF249JPS2ZH36MNS475HIDH3TQQZ7UYE9EZG2NUWV4KXWY72T425ID2K7RU397QDDQM3HJDY7E7R9P8BKBEGR7J73C2KP7HE9P876QTMETFE55NE43BIQUDAWP5UZPWT9KRV7Q6DXQD26IRVRS6IMEEGHZAZ78PS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;www.&lt;b&gt;odtah&lt;/b&gt;ovasluzba-ostrava.cz&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba?utm_source=seznam&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=5299193483_VS_reg&amp;utm_content=Odtah+auta&amp;utm_term=odtah+auta&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;http://www.odtahovasluzba-ostrava.cz/odtahova-sluzba&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Komplexní řešení dopravních nehod a pojistných událostí. Zavolejte!&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;&quot;,&quot;groupId&quot;:54802594,&quot;headline1&quot;:&quot;&lt;b&gt;Odtah&lt;/b&gt; &lt;b&gt;auta&lt;/b&gt;&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Volejte hned na: 777 571 690&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;&quot;,&quot;id&quot;:410413333,&quot;keyword&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;keywordId&quot;:1665915833},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:410413333},&quot;_reactKey&quot;:&quot;TgOsMF3R&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;sklik&quot;,&quot;type&quot;:&quot;skliktop&quot;,&quot;key&quot;:&quot;1e016651-7cbb-4118-8cf1-60eced04fb26&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;4a35dc1f&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;adImpressionId&quot;:&quot;1e016651-7cbb-4118-8cf1-60eced04fb26&quot;,&quot;cleanClickthruUrl&quot;:&quot;https://odtahnute.cz/&quot;,&quot;clickData&quot;:&quot;adurl=https://odtahnute.cz/&amp;c=ICKVEP4PYN2IIB4SWHIP2YHNK2EBR69SDE6K23TWI5YYTJBGA4R8BBUHVEQXBRI4WVZI3UTF6A4QBWSSPS3KKN46KFZC2KZ986XNUFVS33VJPH9B3XAIAGVUWXJ5W6QK2X76R9FMB95JXT6DUB3VWXU42GWF9HNKJ4TMVX57XRG8H6B37S3MSBZ5B5NGXSCPBPS6F5ETMT33KP52VH64AUEHWQ83R4S9NUAAWREEDGNS&quot;,&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://s.seznam.cz/click?&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;adType&quot;:3,&quot;banner&quot;:false,&quot;clickthruText&quot;:&quot;&lt;b&gt;odtah&lt;/b&gt;nute.cz/&lt;b&gt;odtah&lt;/b&gt;ova/sluzba&quot;,&quot;clickthruUrl&quot;:&quot;https://odtahnute.cz/&quot;,&quot;clickthruUrlOrig&quot;:&quot;https://odtahnute.cz/&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b&gt;Odtah&lt;/b&gt; nonstop v Havířově a okolí. Poskytujeme &lt;b&gt;odtahy&lt;/b&gt; osobních i dodávkových vozidel&quot;,&quot;description2&quot;:&quot;Působíme nejen na Moravě a Slezsku, ale také po celé ČR.&quot;,&quot;groupId&quot;:98092624,&quot;headline1&quot;:&quot;Odtahová služba Havířov&quot;,&quot;headline2&quot;:&quot;Odtahová služba nonstop&quot;,&quot;headline3&quot;:&quot;Volejte nám kdykoliv&quot;,&quot;id&quot;:490614717,&quot;keyword&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;keywordId&quot;:2338221163},&quot;gambling&quot;:false,&quot;id&quot;:490614717},&quot;_reactKey&quot;:&quot;04DAQJtw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1350342000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1471358451},&quot;docId&quot;:&quot;a8cbb0940e048dad&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fnonstopodtahauta.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7QscSXbf&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.nonstopodtahauta.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=7J8O6q3QLiMEV_S5wgGiRjvN-2Mtv6vXKjxqHz6xND5oeClhwJHpF7tinQYbf7LGoa3XS9sZaNwZVYJ_l0Cg5s2dHBg7OM6zb_Js-44liD_KdvxmwyV4HDG9s1B3n0k10CACSefwFL0Bvheogu0KTvsh1t4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel Praha – nonstop odtah &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; – &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba – &lt;b class=sec&gt;odtažení&lt;/b&gt; ale i likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt;, telefon: +420 732 207 449&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Nonstop &lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; - &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba Praha a okolí, likvidace&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.nonstopodtahauta.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://nonstopodtahauta.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;OmkCS55K&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;firmy&quot;,&quot;type&quot;:&quot;categoryOther&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;b01bee5e&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;actions&quot;:[{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nyni-otevreno&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Otevřené&quot;,&quot;type&quot;:&quot;filter&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Q0xh11Ej&quot;},{&quot;actions&quot;:null,&quot;id&quot;:&quot;nearest&quot;,&quot;label&quot;:&quot;Nejbližší&quot;,&quot;type&quot;:&quot;sort&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N1b71itm&quot;}],&quot;documentsCount&quot;:124,&quot;gps&quot;:{&quot;accuracy&quot;:20000,&quot;accuracyType&quot;:&quot;district&quot;,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;source&quot;:&quot;GEOIP&quot;},&quot;gpsUsed&quot;:false,&quot;premises&quot;:[{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Malešice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;567/12a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Limuzská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Malešice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Limuzská 567/12a, 108 00 Praha, Malešice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Limuzská 567/12a, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:92.72730255126953,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ofYzULNE&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.081111907958984,&quot;gps_longitude&quot;:14.509200096130371,&quot;group_id&quot;:342462,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/0lPGoY.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/0lPGoY.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JOnF5BxF&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba, asistenční služba a autopůjčovna NONSTOP.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LOz51t1l&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba, asistenční služba a autopůjčovna NONSTOP.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EOkz2IqT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba, asistenční služba a autopůjčovna NONSTOP.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L8Wq0wmR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba, asistenční služba a autopůjčovna NONSTOP.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vYRdJ5Cc&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba, asistenční služba a autopůjčovna NONSTOP.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aydDGQTl&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba, asistenční služba a autopůjčovna NONSTOP.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;0nohiVWe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Odtahová služba, asistenční služba a autopůjčovna NONSTOP.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LsRUY2DD&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5GOQN2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5GOQN2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5GOQN2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5GOQN2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5GOQN2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ApOmjBcq&quot;}],&quot;premise_id&quot;:655420,&quot;review_count&quot;:11,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2067216,&quot;title&quot;:&quot;ALFAOMEGA CAR - odtahová služba&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.odtahova-sluzba.com#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-655420&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/655420-alfaomega-car-odtahova-sluzba-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.509200&amp;y=50.081112&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.odtahova-sluzba.com&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bF8UR3Td&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Nusle&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1658/121&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 4&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Na Pankráci&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Nusle&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha, Nusle&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Na Pankráci 1658/121, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1bdT50ZW&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05312728881836,&quot;gps_longitude&quot;:14.438554763793945,&quot;group_id&quot;:12699180,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/V50WPj.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_B/V50WPj.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dVyPjR1I&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Asistenční centrála v provozu nonstop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sZbazeno&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Asistenční centrála v provozu nonstop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1BxxZKfy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Asistenční centrála v provozu nonstop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UW9FjUBn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Asistenční centrála v provozu nonstop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5nDA11FR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Asistenční centrála v provozu nonstop.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;KwRvubay&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Asistenční centrála v provozu nonstop.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9b9CbUdR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Asistenční centrála v provozu nonstop.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HV80E0xF&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;tapp&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/I3jBIVL.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/I3jBIVL.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/I3jBIVL.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/I3jBIVL.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/I3jBIVL.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;d8HrQdDv&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12699180,&quot;review_count&quot;:3,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2004439,&quot;title&quot;:&quot;Europ Assistance s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.europ-assistance.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12699180&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12699180-europ-assistance-s-r-o-praha-nusle.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.438555&amp;y=50.053127&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.europ-assistance.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qhcWHB3J&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Malešice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;499/20&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 10&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Útulná&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Malešice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Útulná 499/20, 108 00 Praha, Malešice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Útulná 499/20, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;s8qmo5Jx&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.08305740356445,&quot;gps_longitude&quot;:14.494799613952637,&quot;group_id&quot;:13229712,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bJ7bflv3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dydno8TR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yvnkIsns&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;amEjmfDD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:20,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LdbctT4D&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8SDAE3ym&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Po telefonické domluvě možnost služby kdykoliv.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ty2aXZDg&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:1506490,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/MRxBV1u.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/MRxBV1u.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/MRxBV1u.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/MRxBV1u.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/MRxBV1u.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EYmxkbqF&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13229712,&quot;review_count&quot;:2,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2181263,&quot;title&quot;:&quot;Odtahová služba a autodoprava - Filip Pilař&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtahujem.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13229712&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13229712-odtahova-sluzba-a-autodoprava-filip-pilar-praha-malesice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.494800&amp;y=50.083057&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;https://www.odtahujem.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Dv8LFt6d&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Letňany&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;720&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 18&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Toužimská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Letňany&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Toužimská 720, 199 00 Praha, Letňany&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Toužimská 720, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;o2Dc8fhQ&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.135948181152344,&quot;gps_longitude&quot;:14.525382041931152,&quot;group_id&quot;:13242101,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eFcBf5v.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/eFcBf5v.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;msrKcqL7&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;offer&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZBAElLBe&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nV0w9mG6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iElTkj0s&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D6cWzLJI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bX44Aqqo&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;baku3PdR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aK4keFOE&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;pid&quot;:69536314,&quot;type&quot;:&quot;panorama&quot;,&quot;web_url&quot;:&quot;https://www.mapy.cz/zakladni?pano=1&amp;pid=69536314&amp;yaw=3.157679&amp;fov=1.57&amp;pitch=-0.066&amp;z=17&amp;source=firm&amp;id=13242243&quot;,&quot;yaw&quot;:3.15767876746},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sG7Kgc.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sG7Kgc.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sG7Kgc.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sG7Kgc.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_I/sG7Kgc.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;yGdmYB4q&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13242243,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rECfep3R&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rAeQjEIt&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:4083331,&quot;title&quot;:&quot;Erzet&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.erzet.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13242243&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13242243-erzet-praha-letnany.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.525382&amp;y=50.135948&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.erzet.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZX1zSzza&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;565/37&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Seifertova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Seifertova 565/37, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Seifertova 565/37, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nThrb8x8&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.0853271484375,&quot;gps_longitude&quot;:14.44386100769043,&quot;group_id&quot;:2616611,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BjtC6uPA&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c5lvNnrt&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1gxEHrCr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZyIHenX0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qVMeAxOS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GA9hUvVL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;jAvJr84D&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8YWtbP.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8YWtbP.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8YWtbP.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8YWtbP.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/8YWtbP.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lXokrFi2&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2674738,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2340499,&quot;title&quot;:&quot;ELCOMPEX, spol. s r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.elcompexodtah.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-2674738&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2674738-elcompex-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.443861&amp;y=50.085327&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.elcompexodtah.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j23MCwGe&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Staré Město&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;730/35&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 1&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dlouhá&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Staré Město&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dlouhá 730/35, 110 00 Praha, Staré Město&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dlouhá 730/35, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:100,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QlnTUDs7&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09075164794922,&quot;gps_longitude&quot;:14.426233291625977,&quot;group_id&quot;:2681960,&quot;has_opening_time&quot;:false,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/871CBup.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hfLZ3edT&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/380&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/380?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/380?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/380?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;poQsoaYN&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wb3OsQDT&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;rSdWZ2bK&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;i9B42u1l&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QIJ2ksIm&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;L7mrvSN0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Vyzvednutí vozidla po dohodě, obvykle mezi 7:00 - 21:00.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;phone_appointment&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;U4NdxIKN&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;rus_id&quot;:17628462,&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/PHejw.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/PHejw.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/PHejw.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/PHejw.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_L/PHejw.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;R1HI1vmB&quot;}],&quot;premise_id&quot;:2681960,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;57pnDqmQ&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fBQoh8pU&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;5Rm84uS9&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:5,&quot;subject_id&quot;:2717948,&quot;title&quot;:&quot;Odtahnito.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.odtahnito.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-##2681960##&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/2681960-odtahnito-cz-praha-stare-mesto.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.426233&amp;y=50.090752&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.odtahnito.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JthwSN14&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Stodůlky&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;778/14&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 13&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Lýskova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Stodůlky&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;15500&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Lýskova 778/14, 155 00 Praha, Stodůlky&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Lýskova 778/14, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;g9xsi8La&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.05357360839844,&quot;gps_longitude&quot;:14.319130897521973,&quot;group_id&quot;:1548868,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/V61NGr.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_B/V61NGr.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1aVdICIi&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W1G1xTnr&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;xMDdy4t4&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wqVqc54M&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VNzgoPrY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IIt8doJU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YZ5oAvGZ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:true,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;nonstop&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HXI8uavX&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/fEww72.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/fEww72.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/fEww72.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/fEww72.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/fEww72.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Y0JCRZdw&quot;}],&quot;premise_id&quot;:1548868,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8aVeFHaM&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hMmIbEoc&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2068121,&quot;title&quot;:&quot;ODTAHOVÁ SLUŽBA - AUTOZAORÁLEK&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autozaoralek.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-1548868&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/1548868-odtahova-sluzba-autozaoralek-praha-stodulky.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.319131&amp;y=50.053574&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autozaoralek.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cKhdElKW&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Žižkov&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;2688/2&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 3&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Osiková&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Žižkov&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;13000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Osiková 2688/2, 130 00 Praha, Žižkov&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Osiková 2688/2, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:80.76920318603516,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;4z1WkLDG&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.09047317504883,&quot;gps_longitude&quot;:14.499141693115234,&quot;group_id&quot;:205114,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/YrueJH.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6yvN1hsp&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/iE6JNc.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;DUK0w6Ko&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l7fphoeJ&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tGDfCf6o&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PHQtZemB&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6xNowiXs&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;I2nxcx3t&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EQ9uDhjf&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_adminweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/blzI35.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/blzI35.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/blzI35.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/blzI35.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/blzI35.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;Ujl81Enh&quot;}],&quot;premise_id&quot;:205114,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3x83N7AI&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gdvxZLlP&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mpTklFxG&quot;}],&quot;review_count&quot;:13,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2035921,&quot;title&quot;:&quot;AUTO JAROV&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-205114&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/205114-auto-jarov-praha-zizkov.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.499142&amp;y=50.090473&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autojarov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;G3YHJCDl&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Dobronická&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;14800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Dobronická 148 00 Praha&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Dobronická, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:87.14289855957031,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;luXHKZTW&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.011016845703125,&quot;gps_longitude&quot;:14.473742485046387,&quot;group_id&quot;:461646,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/wR1BtaA.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;vDf3LLdb&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pneuservis, přezutí a uskladnění pneumatik i v sobotu od 8.00 do 18.00h&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;538HQycz&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pneuservis, přezutí a uskladnění pneumatik i v sobotu od 8.00 do 18.00h&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;z4H8AEwk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pneuservis, přezutí a uskladnění pneumatik i v sobotu od 8.00 do 18.00h&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tag3LU4O&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pneuservis, přezutí a uskladnění pneumatik i v sobotu od 8.00 do 18.00h&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E0LI17ET&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pneuservis, přezutí a uskladnění pneumatik i v sobotu od 8.00 do 18.00h&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vg8pbdVM&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pneuservis, přezutí a uskladnění pneumatik i v sobotu od 8.00 do 18.00h&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;O40p1eoI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Pneuservis, přezutí a uskladnění pneumatik i v sobotu od 8.00 do 18.00h&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;iUWFFtj8&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/V0Jthp.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;SVYlpaKO&quot;}],&quot;premise_id&quot;:461646,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hf6jV1fG&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Vj7FABWF&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7zNKneGe&quot;}],&quot;review_count&quot;:14,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2120846,&quot;title&quot;:&quot;LBAutomobile autoservis pneuservis&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-461646&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/461646-lbautomobile-autoservis-pneuservis-praha.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.473742&amp;y=50.011017&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.lbautomobile.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;bMwStbui&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;312&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Štěrboholy&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kutnohorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Štěrboholy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;10900&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kutnohorská 312, 109 00 Praha, Štěrboholy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kutnohorská 312, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:61,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Wd9RA123&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.066829681396484,&quot;gps_longitude&quot;:14.545560836791992,&quot;group_id&quot;:12887116,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_H/F2PSvY.jpeg?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NxZAEeHc&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VWFtRgbD&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;BPGGFBwV&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UKpzvuYb&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8zgVymrg&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:30},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GVMuZsHS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:14,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YpSx1bw8&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RfbT1v1T&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Pa7BkKu.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Pa7BkKu.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Pa7BkKu.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Pa7BkKu.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Pa7BkKu.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;mveEgaO5&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12887116,&quot;review_count&quot;:10,&quot;stars&quot;:3,&quot;subject_id&quot;:3861256,&quot;title&quot;:&quot;Hřbitov aut&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hrbitovaut.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12887116&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12887116-hrbitov-aut-praha-sterboholy.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.545561&amp;y=50.066830&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.hrbitovaut.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;EVGytmeN&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Kyje&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1644&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 14&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Skorkovská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Kyje&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;19800&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Skorkovská 1644, 198 00 Praha, Kyje&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Skorkovská 1644, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:90,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ONYdcO6w&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.11082458496094,&quot;gps_longitude&quot;:14.575091361999512,&quot;group_id&quot;:363869,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/LK6CwM.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_G/LK6CwM.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RuIi8nFi&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:true,&quot;medium&quot;:&quot;&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/FeDO1F.png?fl=res,20,20,1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;41qVvHwR&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yCICisOP&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;NAbcc6bu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;T5kKVbb6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;87pLNPoL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;YNsTI44d&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:10,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Bs2sDMGG&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gorCC2.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gorCC2.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gorCC2.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gorCC2.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_H/gorCC2.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;23onqHJS&quot;}],&quot;premise_id&quot;:12757754,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;kduSOZol&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;obcGiKBj&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;GpzYSwyk&quot;}],&quot;review_count&quot;:1,&quot;stars&quot;:4.5,&quot;subject_id&quot;:2149103,&quot;title&quot;:&quot;Peugeot Centrum Domanský.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.domansky.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-12757754&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/12757754-peugeot-centrum-domansky-cz-praha-kyje.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.575091&amp;y=50.110825&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.domansky.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3zQV9z8h&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dejvice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;217/1&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 6&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Pod Paťankou&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dejvice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;16000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha, Dejvice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Pod Paťankou 217/1, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:50,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;y6mw2Y9z&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.114566802978516,&quot;gps_longitude&quot;:14.391837120056152,&quot;group_id&quot;:173770,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/a2CBBWp.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ccJakLtG&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;sale&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;6diRHkV1&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mUFczSxn&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;16wcFG3T&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Z197vnZS&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:7,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;81ySDp1v&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aQpV4I7f&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3A2M6aDE&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/ToMBowD.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bXY68Jqs&quot;}],&quot;premise_id&quot;:173770,&quot;review_count&quot;:5,&quot;stars&quot;:2.5,&quot;subject_id&quot;:2017724,&quot;title&quot;:&quot;AUTO PODBABSKÁ&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autopodbaba.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-173770&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/173770-auto-podbabska-praha-dejvice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.391837&amp;y=50.114567&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autopodbaba.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;l2DEMhdV&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Dolní Měcholupy&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;204/8&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha-Dolní Měcholupy&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Kutnohorská&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Dolní Měcholupy&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;11101&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Kutnohorská 204/8, 111 01 Praha, Dolní Měcholupy&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Kutnohorská 204/8, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;a0LvEo2z&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.06132507324219,&quot;gps_longitude&quot;:14.555608749389648,&quot;group_id&quot;:673400,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/SjVGaL.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/SjVGaL.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;VUHTm4pD&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ostatní časy po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;7yYZe5e3&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ostatní časy po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cZQVWMy9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ostatní časy po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QQOrPjT2&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ostatní časy po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cqQ0d2iX&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ostatní časy po telefonické dohodě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;E7OZxcZY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ostatní časy po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;aBOua7Cu&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Ostatní časy po telefonické dohodě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;UkfojuFI&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5ShMbS.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5ShMbS.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5ShMbS.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5ShMbS.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_E/5ShMbS.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;P1F3i9E1&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13089088,&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2178874,&quot;title&quot;:&quot;AUTO EURODIESEL s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.eurodiesel.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13089088&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13089088-auto-eurodiesel-s-r-o-praha-dolni-mecholupy.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.555609&amp;y=50.061325&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.eurodiesel.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;1zVuFVnh&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;50&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;K Nemocnici&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Tehovec&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;25162&quot;,&quot;address&quot;:&quot;K Nemocnici 50, 251 62 Tehovec&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;K Nemocnici 50, Tehovec&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:-1,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;j42Crlsy&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:49.98799919993365,&quot;gps_longitude&quot;:14.71239961547945,&quot;group_id&quot;:817607,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hz2k6Y.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_C/Hz2k6Y.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JG75Umbf&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/397?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;cFShqJg6&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;QcupUj1y&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:18,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;sqE1qy3K&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:17,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;S5xsU9pY&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota po telefonické domluvě.&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:16,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OUlFCHgy&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota po telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Jv4s31g9&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;Sobota po telefonické domluvě.&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;W1QytRqs&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Nswksh.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Nswksh.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Nswksh.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Nswksh.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/Nswksh.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;jSUtyv8s&quot;}],&quot;premise_id&quot;:13011503,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;WcTE5PiL&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;N8EY9aEV&quot;}],&quot;review_count&quot;:0,&quot;stars&quot;:-1,&quot;subject_id&quot;:2637304,&quot;title&quot;:&quot;Likvidace Vojkov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.likvidace.vojkov.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-13011503&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/13011503-likvidace-vojkov-tehovec.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.712400&amp;y=49.987999&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.likvidace.vojkov.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nYCdHyoF&quot;},{&quot;addr_city&quot;:&quot;Praha, Holešovice&quot;,&quot;addr_house_num&quot;:&quot;1535/2a&quot;,&quot;addr_quarter&quot;:&quot;Praha 7&quot;,&quot;addr_simple_city&quot;:&quot;Praha&quot;,&quot;addr_street&quot;:&quot;Jankovcova&quot;,&quot;addr_ward&quot;:&quot;Holešovice&quot;,&quot;addr_zip&quot;:&quot;17000&quot;,&quot;address&quot;:&quot;Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha, Holešovice&quot;,&quot;address_simple&quot;:&quot;Jankovcova 1535/2a, Praha&quot;,&quot;average_review_percentage&quot;:80,&quot;categoryWeights&quot;:[{&quot;categoryId&quot;:277,&quot;weight&quot;:1,&quot;_reactKey&quot;:&quot;gvxc0Oan&quot;}],&quot;filters_detected&quot;:[],&quot;gps_latitude&quot;:50.104557037353516,&quot;gps_longitude&quot;:14.457550048828125,&quot;group_id&quot;:201667,&quot;has_opening_time&quot;:true,&quot;is_paid&quot;:true,&quot;is_paid_or_noncom&quot;:true,&quot;logos_url&quot;:[{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/shKEyu.png?fl=res,140,140,3,ffffff&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_F_F/shKEyu.png?fl=res,70,70,1,ffffff&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;um3LM8OY&quot;}],&quot;main_category_icon_url&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26&quot;,&quot;main_category_name&quot;:&quot;Odtahové služby&quot;,&quot;main_offer_type&quot;:&quot;&quot;,&quot;map_icons&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=3&quot;,&quot;hasFavicon&quot;:false,&quot;medium&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=2&quot;,&quot;small&quot;:&quot;https://api.mapy.cz/poiimg/icon/26?scale=1&quot;},&quot;opening_time_st&quot;:[{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-17&quot;,&quot;day&quot;:&quot;monday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:2,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;pdiwfjhL&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-18&quot;,&quot;day&quot;:&quot;tuesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:3,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ScNvJfvk&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-19&quot;,&quot;day&quot;:&quot;wednesday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:4,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;fKpMuTpE&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-20&quot;,&quot;day&quot;:&quot;thursday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:5,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;mnpkxCWU&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:19,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:8,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-21&quot;,&quot;day&quot;:&quot;friday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:6,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;h5023ji0&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;amEnd&quot;:{&quot;hour&quot;:13,&quot;minute&quot;:0},&quot;amStart&quot;:{&quot;hour&quot;:9,&quot;minute&quot;:0},&quot;date&quot;:&quot;2020-08-15&quot;,&quot;day&quot;:&quot;saturday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:0,&quot;specification_id&quot;:&quot;open&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MtAyllpI&quot;},{&quot;additional_info&quot;:&quot;&quot;,&quot;date&quot;:&quot;2020-08-16&quot;,&quot;day&quot;:&quot;sunday&quot;,&quot;exception_id&quot;:&quot;&quot;,&quot;nonstop&quot;:false,&quot;relative_sort&quot;:1,&quot;specification_id&quot;:&quot;closed&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;MA4NbFEX&quot;}],&quot;opening_time_visible&quot;:true,&quot;photos_premise_url&quot;:[{&quot;description&quot;:{&quot;source&quot;:&quot;firmy_userweb&quot;,&quot;type&quot;:&quot;mphoto&quot;},&quot;id&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/pNaDha.jpeg&quot;,&quot;urls&quot;:{&quot;big&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/pNaDha.jpeg&quot;,&quot;hintGallery&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/pNaDha.jpeg?fl=res,1200,900,1&quot;,&quot;hintThumbMedium&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/pNaDha.jpeg?fl=res,600,400,3&quot;,&quot;hintThumbSmall&quot;:&quot;https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_G_F/pNaDha.jpeg?fl=res,300,200,3&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;332PLDJU&quot;}],&quot;premise_id&quot;:201667,&quot;recommended_premise&quot;:[{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;review&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;To0RjGkk&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;quality_data&quot;,&quot;threshold&quot;:0.7,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tIbJDew1&quot;},{&quot;fulfilled&quot;:true,&quot;id&quot;:&quot;updated_profile&quot;,&quot;threshold&quot;:182,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JTnZdWzB&quot;}],&quot;review_count&quot;:4,&quot;stars&quot;:4,&quot;subject_id&quot;:2033728,&quot;title&quot;:&quot;AUTOVARS, a.s.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autovars.cz#utm_source=search.seznam.cz&amp;utm_medium=ppd&amp;utm_content=hledani&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_campaign=firmy.cz-201667&quot;,&quot;url_detail&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/detail/201667-autovars-praha-holesovice.html#utm_content=categoryOther-detail&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&amp;q=odtah%20auta&quot;,&quot;url_search&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=Odtahov%c3%a9%20slu%c5%beby&amp;x=14.457550&amp;y=50.104557&amp;rt=mesto#utm_content=categoryOther-search&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;,&quot;url_visible&quot;:&quot;http://www.autovars.cz&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;JZ7qFOc9&quot;}],&quot;showMap&quot;:false,&quot;shownPremises&quot;:5,&quot;templateType&quot;:&quot;dynamic&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.firmy.cz/?q=odtah%20auta&amp;x=14.497600&amp;y=50.120200&amp;a=20000.000000#utm_content=categoryOther-results&amp;utm_term=odtah%20auta&amp;utm_medium=hint&amp;utm_source=search.seznam.cz&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;VOzzXnic&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;3213e77e431b56e3&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1229036400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1542751453},&quot;docId&quot;:&quot;3213e77e431b56e3&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fauto-odtah.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;c4OzS4Oz&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.auto-odtah.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=zrkVHahUYYtRq3lzysnanp4idDfAok9iIU8ORiZakUNaRQqBt3eyyg4iSuxSamnXkUF-YmLZXQ_zETxiYGdyUC7mnPW77kL-UOx2ITL7XszaHT8WCZtnEfhC4Y2aB73bPAJGhJtux-k_oima-sqdGksg6pz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel - &lt;b class=sec&gt;Odtahová&lt;/b&gt; služba – odtah vozidel Praha – nonstop odtah – likvidace autovraků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel-nonstop odtah z Prahy,ekologická likvidace&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.auto-odtah.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ODSPwdOa&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;96abeef5241b6dd8&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1488063600,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1554775566},&quot;docId&quot;:&quot;96abeef5241b6dd8&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fmesec.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8YBeh5Yb&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.mesec.cz%2Fclanky%2Fza-odtah-auta-zaplatite-klidne-pres-5000-ale-jde-to-i-zadarmo%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=lUb9fB64Dy14oOVQ8MaF45jrNpG59qZtNn9rESXsFV7y5SuDPkehtB7q5LRjII-7398pu3q9dya1gKkuEHthDgsnvn7i-jztlbGnD2emqFdFLXyGICpEUm1do8kC-HDvHZlfAI3b2NUyHX7B5UNOrpWLbjj&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Za pomoc na cestě nemusíte platit, ale možná to ani nevíte. Zmapovali jsme, co máte v ceně základních asistenčních služeb k povinnému ručení a co vás…&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Za &lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; zaplatíte klidně přes 5000, ale jde to i zadarmo&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.mesec.cz/clanky/za-odtah-auta-zaplatite-klidne-pres-5000-ale-jde-to-i-zadarmo/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://mesec.cz/za-&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;-zaplatite-klidne-pres-5000-ale-jde-to-i&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;EfUTZEx5&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;78349d4e998195f&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1526770800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1565195529},&quot;docId&quot;:&quot;78349d4e998195f&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Feuroautobm.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nSUlukQW&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.euroautobm.cz%2Fcenik-asistencnich-a-odtahovych-sluzeb-brno-odtah-auta-cena&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=sSDVB6Cksq0XB8AU9YPQxaPd0xdqJILhEctKoezX0QyUE46GgDpQsbYIcLp0WM67jcn-HOfn6W06Xx1kwjp1e7SrrxHDXWVxBDvBbQtkk5JOIsG2BSJSzq_svNXkQbrNItRn4I8VeZh6F6QQBWOvSMCfYJ4&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Přehledný ceník &lt;b class=sec&gt;odtahových&lt;/b&gt; služeb poskytovaných pro řidiče v lokalitě Brno a okolí. Non-stop &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba. V případě uznatelného plnění pojišťovnou je &lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt; zdarma! Zjistěte cenu &lt;b class=sec&gt;odtahu&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; zde.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;Ceník asistenčních a &lt;b class=sec&gt;odtahových&lt;/b&gt; služeb Brno (&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; cena&amp;hellip;&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.euroautobm.cz/cenik-asistencnich-a-odtahovych-sluzeb-brno-odtah-auta-cena&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://euroautobm.cz/cenik-asistencnich-a-&lt;b class=sec&gt;odtahovych&lt;/b&gt;-sluzeb-brno-&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;&amp;hellip;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;kRfLUfN2&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;obrazky&quot;,&quot;type&quot;:&quot;ncobrazky&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;27ac442d&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;moreFlag&quot;:false,&quot;numResults&quot;:1000,&quot;results&quot;:[{&quot;docId&quot;:&quot;bb2c31f544a9128f&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a5f4eb209c6730b7&quot;,&quot;imgHeight&quot;:357,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a5f4eb209c6730b7&quot;,&quot;imgWidth&quot;:673,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-martin-svarc.cz/foto/odtah/velky/odtah01.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;oH0D1iJE&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;4456083528cd371c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;fa9dc01c52541594&quot;,&quot;imgHeight&quot;:397,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=fa9dc01c52541594&quot;,&quot;imgWidth&quot;:605,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-martin-svarc.cz/foto/odtah/velky/odtah09.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;LPKe7sMZ&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;6d3e63a53c281561&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a7fd069ecc375e8b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:354,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a7fd069ecc375e8b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:630,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/65/ce/odtah-vozidla-auta210312_denik-630-16x9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;nQcwOUYm&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;81ecb899bd405bf1&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b41e3e423c317373&quot;,&quot;imgHeight&quot;:317,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b41e3e423c317373&quot;,&quot;imgWidth&quot;:500,&quot;url&quot;:&quot;https://autembezstarosti.cz/client_data/1/document_img/228241/500x500/odtah-auta-hybesova-brno-1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;wUcFPTde&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;5444e30b44589db8&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;7062b6f7c53d06ca&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=7062b6f7c53d06ca&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.pretol.com/data/article/images/226/zasahove-auto-odtah.JPG&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tSgdUufW&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;f43f8af58bf44fa3&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;05e74ea4ac5094e8&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=05e74ea4ac5094e8&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.griptv.cz/wp-content/uploads/2017/01/Odtah_auta.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;OAWjZoX1&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;f6c5b01ea43e6bf3&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;c1550bd738478596&quot;,&quot;imgHeight&quot;:397,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=c1550bd738478596&quot;,&quot;imgWidth&quot;:605,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-martin-svarc.cz/foto/odtah/velky/odtah04.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HADlCNEi&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;efb6d2db4eda3d4f&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;a09b713d46793752&quot;,&quot;imgHeight&quot;:382,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=a09b713d46793752&quot;,&quot;imgWidth&quot;:628,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/63/a1/2965603-odtah1_galerie-980.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ZNUDeXt3&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;253aebbe87ff81c&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b07b0ada87df27b7&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b07b0ada87df27b7&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-odtahy.cz/images/odtah1.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PHjSnkZt&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;9fe9b8b09e29f21d&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b5db5e1c8ddcaba8&quot;,&quot;imgHeight&quot;:354,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b5db5e1c8ddcaba8&quot;,&quot;imgWidth&quot;:630,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/13/48/odtahy-auty-clone_denik-630-16x9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;IVEUI9n6&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;69fb1ce7690c250e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;943447f43eab0241&quot;,&quot;imgHeight&quot;:354,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=943447f43eab0241&quot;,&quot;imgWidth&quot;:630,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/1/1d/odtah-auta-5_denik-630-16x9.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hxWRWHMN&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;690c882598903dc9&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;e9eeec5700995b31&quot;,&quot;imgHeight&quot;:438,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=e9eeec5700995b31&quot;,&quot;imgWidth&quot;:548,&quot;url&quot;:&quot;https://1gr.cz/fotky/idnes/09/034/cl5/DUN1310e5_Odtah_auta.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;dlDK4BPJ&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;d088d97035e2ee47&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;96701095fcb12fc3&quot;,&quot;imgHeight&quot;:387,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=96701095fcb12fc3&quot;,&quot;imgWidth&quot;:620,&quot;url&quot;:&quot;https://g.denik.cz/63/9a/2965600-odtah2_galerie-980.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8MOFRYJm&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;6d1022ca10b81f96&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;eb4caa8e740587bd&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=eb4caa8e740587bd&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-martin-svarc.cz/foto/odtah/velky/odtah02.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SRXKVsAf&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;544b16fc4edd8f8e&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;b0536ed8e21772b9&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=b0536ed8e21772b9&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://www.frydekmistek.cz/prilohy/Zpravy/77722/20080410_odtahy_aut.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;AMjBZ8O9&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;ff58d10578dbf9d7&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;4069e6caba39ae8b&quot;,&quot;imgHeight&quot;:424,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=4069e6caba39ae8b&quot;,&quot;imgWidth&quot;:566,&quot;url&quot;:&quot;https://kopecny-auto.cz/wp-content/uploads/2020/03/kop_0003x.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;hhrI9ecx&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;afce255afcae8298&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;9475e28aa855321e&quot;,&quot;imgHeight&quot;:353,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=9475e28aa855321e&quot;,&quot;imgWidth&quot;:679,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-martin-svarc.cz/foto/odtah/velky/odtah15.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;A4kYQmG3&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;ae254613b7b97b0b&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;7e75667fac16c765&quot;,&quot;imgHeight&quot;:397,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=7e75667fac16c765&quot;,&quot;imgWidth&quot;:605,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-martin-svarc.cz/foto/odtah/velky/odtah05.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;n5QmiEIc&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;7e3fd94b817a1499&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;025de583c88679ce&quot;,&quot;imgHeight&quot;:450,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=025de583c88679ce&quot;,&quot;imgWidth&quot;:534,&quot;url&quot;:&quot;http://www.auto-martin-svarc.cz/foto/odtah/velky/odtah06.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;24ktxJp8&quot;},{&quot;docId&quot;:&quot;3478a511d68b8120&quot;,&quot;imgHash&quot;:&quot;423293532a503858&quot;,&quot;imgHeight&quot;:400,&quot;imgSourceUrl&quot;:&quot;//img.obrazky.cz/?url=423293532a503858&quot;,&quot;imgWidth&quot;:600,&quot;url&quot;:&quot;http://www.hegerauto.cz/img/heger_auto_odtah_web.jpg&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;D7Lg8OGS&quot;}],&quot;url&quot;:&quot;//obrazky.seznam.cz/?q=odtah%20auta&amp;fulltext&amp;mm=2&amp;sourceid=fulltext&amp;thru=hint&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;CpDAy9wT&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;f3051b9c54f28d84&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1192057200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:true,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1559303500},&quot;docId&quot;:&quot;f3051b9c54f28d84&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fautotesar.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;qnZ1tR9R&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;http://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.autotesar.cz%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=3YConBYQNig7rCHwU6PbxBEozR5D-N5y8X94WgL-pj5IdwbcmDjlDsPcA6hbGPSJUaT_GMCaXHtCSibWUpooBsS3LUbWQlFggHUaWH4Z4Mhisn6u6J9yzgTVpH69kaKmWXL9lYzNADzCAjSq660jJu9FB3Z&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahová&lt;/b&gt; služba zajistí &lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt; pro osobní &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;, nákladní auta, autobusy. Provádíme jeřábnické práce, servis nákladních a osobních vozidel. Odtahová služba a servis non stop 24 hodin denně.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;úvod / &lt;b class=sec&gt;AUTO&lt;/b&gt; Tesař s.r.o.&quot;,&quot;url&quot;:&quot;http://www.autotesar.cz/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;autotesar.cz&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;bc12Uo3d&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;8bad9799d0b69cf9&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1457996400,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1527078974},&quot;docId&quot;:&quot;8bad9799d0b69cf9&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fauto-moto-doprava.sluzby.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;9zioK0qq&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fauto-moto-doprava.sluzby.cz%2Fodtahova-sluzba&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=l0s-MS5AUL_t3UyEykyz4Gstn7djVqwo6OrFeuL0QGNgkttPdfFUHLrdi77qSHFAIZkUvkoUqTmbNksSaLFoJQ8BgZHbEGBsNM4cF3BVJiHMG6MGwUMEVbYnYvUBRR_LCfM1GdvDRnVuYa8W0fCziMQuM2j&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahová&lt;/b&gt; služba - vyberte si ve spolehlivém seznamu firem a služeb, hodnocených zákazníky - průvodce &lt;b class=sec&gt;odtahovou&lt;/b&gt; službou &quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahová&lt;/b&gt; služba - hodnocené &lt;b class=sec&gt;odtahové&lt;/b&gt; služby&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://auto-moto-doprava.sluzby.cz/odtahova-sluzba&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;auto&lt;/b&gt;-moto-doprava.sluzby.cz/&lt;b class=sec&gt;odtahova&lt;/b&gt;-sluzba&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;GCvdFz97&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;62d59c0faf6cb031&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1565737200,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1594653408},&quot;docId&quot;:&quot;62d59c0faf6cb031&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fsluzby.bazos.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;Hct3XOfZ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fsluzby.bazos.cz%2Finzeraty%2Fodtah-auta%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=ejynS2t9OWzRullxQkpb9l3dkx1BJq0EedbwN4h6c8BzRLrn9H-btTxXQV_q1vliVJJbUstBWbd3ZifGhqa3z8tWgauFXNvKttu0dJ5rZU--zr0om6YYnTcyHGMzfA2uwhtZiqCL-KANqljHfivXs9RO9Xm&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Služby - &lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; inzerce. Vybírejte z 58 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii.&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; - inzerce - Bazoš.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://sluzby.bazos.cz/inzeraty/odtah-auta/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://sluzby.bazos.cz/inzeraty/&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;k9KwZ9Ge&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;d72983cc8e98fd38&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546470000,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1506906923},&quot;docId&quot;:&quot;d72983cc8e98fd38&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fodtah-auta-brno.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HhJBRBP7&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.odtah-auta-brno.cz%2Fodtah-auta%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=Vcv3_9-aico3O9xcSBEQ8-JTswr1JfTqkkb12sT11YG_sDyCah5Lcl_c9rvfycb8WwZgQ2AivPn5oM5LywuI-L1qYNUt-86hBXd69l9bD87sTxzrWGchohxQbacIMwoGtg7A1c7MusD4S2gfMUFJVrkaeHU&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; vozidel Brno – nonstop odtah &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt; - +420 722 070 374&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahová&lt;/b&gt; služba Brno a okolí – &lt;b class=sec&gt;odtažení&lt;/b&gt; i likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt; nonstop&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.odtah-auta-brno.cz/odtah-auta/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;-brno.cz/&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;qJKvWKsY&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;99c4b2129caea1ea&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1492642800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1529040168},&quot;docId&quot;:&quot;99c4b2129caea1ea&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fzlatestranky.cz%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;yaS5nvdQ&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.zlatestranky.cz%2Ffirmy%2Frubrika%2FOdtahov%25C3%25A1%2520slu%25C5%25BEba&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=vZDoBFpDv6uppKNRa0G2yBjRikCeNivNahCRiF7_YacI7nt1dlp23kE3zQbq5g-kumROhaoMZbe5ah6bM5Sso7ERihdpdsdjAdnlbXzwepu-r4lM6ZAnWnkLFgGotS9xZ_uMkuwMOFXe1TzJ3Wo-Sx2tGjp&quot;,&quot;description&quot;:&quot;Nepřetržitá pomoc motoristům při poruše, nehodě nebo vandalském poškození vozidla či dalších nepředvídaných situacích v ČR a Evropě (i v cizích jazycích).&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtahová&lt;/b&gt; služba - ZlatéStránky.cz&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.zlatestranky.cz/firmy/rubrika/Odtahov%C3%A1%20slu%C5%BEba&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://zlatestranky.cz/firmy/rubrika/&lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;xN37vPPw&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;result&quot;,&quot;key&quot;:&quot;deddaeaf03d31e1&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;attributes&quot;:{&quot;addedToDatabaseDate&quot;:1546210800,&quot;fileType&quot;:&quot;HTML&quot;,&quot;isHomepage&quot;:false,&quot;isPorn&quot;:false,&quot;language&quot;:&quot;CS&quot;,&quot;lastChangeDate&quot;:1548653237},&quot;docId&quot;:&quot;deddaeaf03d31e1&quot;,&quot;favicons&quot;:[{&quot;size&quot;:16,&quot;url&quot;:&quot;//fimg-resp.seznam.cz/?spec=favicon16x16&amp;url=https%3A%2F%2Fekologicka-likvidace.com%2F&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ToXjGk8y&quot;}],&quot;snippet&quot;:{&quot;clickUrl&quot;:&quot;https://search.seznam.cz/?q=odtah+auta&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ekologicka-likvidace.com%2Fodtah-auta%2Fkarlovarsky-kraj%2Fostrov%2F&amp;v=2&amp;c=1&amp;data2=wfyv6dv2rfgLQN69pdVpJoJVu7vM-ApdDseSFueaoDf5tSXsaQzTuJg_XZrK0-3hnLRD9V9D5poZQ6ozjsCb0iXLzzJIOfFCnrsRtJiw3mes8zyKqB9c4DnpAw93WQpyoEj2qpemImYElxG4lpr73EsvqCz&quot;,&quot;description&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;,Ostrov,odtahovka nonstop,Karlovarský kraj,eko likvidace &lt;b class=sec&gt;aut&lt;/b&gt; - ekologická likvidace vozidel po celé ČR - ekologická likvidace aut a autovraků ale i nonstop &lt;b class=sec&gt;odtahová&lt;/b&gt; služba&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&lt;b class=sec&gt;Odtah&lt;/b&gt; &lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;-Ostrov&quot;,&quot;url&quot;:&quot;https://www.ekologicka-likvidace.com/odtah-auta/karlovarsky-kraj/ostrov/&quot;,&quot;urlHighlighted&quot;:&quot;https://ekologicka-likvidace.com/&lt;b class=sec&gt;odtah&lt;/b&gt;-&lt;b class=sec&gt;auta&lt;/b&gt;/ostrov&quot;}},&quot;_reactKey&quot;:&quot;9lTfFeXX&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;related&quot;,&quot;type&quot;:&quot;relates&quot;,&quot;key&quot;:&quot;N4cxtI12146hfOuO9tzhew&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;resultsLeft&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;odtah 1224&quot;,&quot;title&quot;:&quot;odtah 1224&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;3Ab1Twze&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;odtah vozu&quot;,&quot;title&quot;:&quot;odtah vozu&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;SDPxu2cq&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;auto odtahovka&quot;,&quot;title&quot;:&quot;auto odtahovka&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;FCOPuF1n&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;odtah autovraků&quot;,&quot;title&quot;:&quot;odtah autovraků&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;8zQSrzO2&quot;}],&quot;resultsRight&quot;:[{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;odtah auta brno&quot;,&quot;title&quot;:&quot;odtah auta brno&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;tbFJq3hj&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;odtah auta praha&quot;,&quot;title&quot;:&quot;odtah auta praha&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;PUGylCMW&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;odtah vozidla cena&quot;,&quot;title&quot;:&quot;odtah vozidla cena&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;RaBS6ELT&quot;},{&quot;source&quot;:&quot;fasttext&quot;,&quot;text&quot;:&quot;odtahová služba ceník&quot;,&quot;title&quot;:&quot;odtahová služba ceník&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;ttYGeIdP&quot;}]},&quot;_reactKey&quot;:&quot;63FlzRdm&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;fnTyhqcl&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;legacy-right&quot;,&quot;key&quot;:&quot;legacy-right&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;An47gvAB&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;paging&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;totalResults&quot;:1100000},&quot;_reactKey&quot;:&quot;lnpyfOTU&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;iris&quot;,&quot;type&quot;:&quot;usergeo&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;3399b6b5&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;longitude&quot;:14.4976,&quot;latitude&quot;:50.1202,&quot;accuracy&quot;:200000,&quot;source&quot;:1},&quot;_reactKey&quot;:&quot;tWiT1Xrx&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;layout&quot;,&quot;type&quot;:&quot;top-row&quot;,&quot;key&quot;:&quot;top-row&quot;},&quot;_reactKey&quot;:&quot;uIWZWzip&quot;}],&quot;_reactKey&quot;:&quot;I7TZy3RQ&quot;},{&quot;id&quot;:{&quot;service&quot;:&quot;ftxt-organic&quot;,&quot;type&quot;:&quot;is-porn&quot;,&quot;call_id&quot;:&quot;1f91068c&quot;},&quot;data&quot;:{&quot;isPorn&quot;:false},&quot;_reactKey&quot;:&quot;ceAigXZE&quot;}],&quot;tld&quot;:&quot;cz&quot;,&quot;lang&quot;:&quot;cs&quot;,&quot;searchTag&quot;:&quot;default&quot;,&quot;searchDomain&quot;:&quot;search.seznam.cz&quot;,&quot;suggestUrl&quot;:&quot;//suggest.seznam.cz/fulltext/cs&quot;,&quot;pornFilterLevel&quot;:&quot;noporn&quot;,&quot;partnerCookie&quot;:&quot;nopartner&quot;,&quot;hardwareType&quot;:&quot;desktop&quot;,&quot;count&quot;:10,&quot;from&quot;:0,&quot;enableDebug&quot;:false,&quot;query&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryOriginal&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;scriptName&quot;:&quot;&quot;,&quot;requestId&quot;:&quot;l1tOJOpFpSU3pOr43KAa&quot;,&quot;nocorr&quot;:false,&quot;loggedUser&quot;:null,&quot;browserType&quot;:&quot;&quot;,&quot;osType&quot;:&quot;&quot;,&quot;needsGeo&quot;:true,&quot;userAgent&quot;:&quot;gateway-search&quot;,&quot;acceptEncoding&quot;:&quot;gzip&quot;,&quot;sourceid&quot;:&quot;top&quot;,&quot;abTests&quot;:[{&quot;abTestId&quot;:55,&quot;groupId&quot;:115,&quot;groupName&quot;:&quot;firmy-geoip-20&quot;,&quot;_reactKey&quot;:&quot;HTlsE3Rm&quot;}],&quot;queryEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;queryNosite&quot;:&quot;odtah auta&quot;,&quot;queryNositeEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;,&quot;queryOriginalEsc&quot;:&quot;odtah%20auta&quot;}}"></script><script id="sentry-script" src="https://browser.sentry-cdn.com/5.3.0/bundle.min.js" crossorigin="anonymous" async=""></script><script> window.rendererErrorFilters=[function(a){return-1!==a.value.indexOf("Neur\u010Den\xE1 chyba.")},function(a){return"ReferenceError"===a.type&&-1!==a.value.indexOf("removeNightMode")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=!1,c=a.stacktrace.frames,d=0;d<c.length;d++)if(!c[d]||!c[d].filename||-1!==c[d].filename.indexOf("<anonymous>")){b=!0;break}var e=a.value,f=-1!==e.indexOf("'addEventListener' of null"),g=-1!==e.indexOf("'mutationTimeout' of null"),h=-1!==window.navigator.userAgent.indexOf("SznProhlizec"),j="TypeError"===a.type;return h&&j&&b&&(f||g)},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("script error")},function(a){return-1!==a.value.toLowerCase().indexOf("browser does not support navigator.geolocation")},function(a){if(!a.stacktrace)return!1;for(var b=a.stacktrace.frames,c=0;c<b.length;c++)if(!b[c]||!b[c].filename||-1!==b[c].filename.indexOf("moz-extension"))return!0},function(a){var b=a.value;return-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_NO_DEVICE_SPACE")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_FILE_CORRUPTED")||-1!==b.indexOf("NS_ERROR_STORAGE_IOERR")}]; (function(){function beforeSend(a){if(a.exception){var b=window.rendererErrorFilters,c=a.exception.values;if(c.length&&b)for(var d=0;d<c.length;d++)for(var e=0;e<b.length;e++)if(b[e](c[d]))return null;a.exception.values=c.map(function(a){return a.stacktrace&&(a.stacktrace.frames=a.stacktrace.frames.map(function(a){return a.filename=a.filename.replace("/br/","/"),a})),a})}return a}function _initSentry(a,b){var c={dsn:"https://47bb51d9d92149c49c7e21246dd8e6e8@sentry.sklik.cz/110",beforeSend:beforeSend};if(a&&a.init)for(var d in a.init)c[d]=a.init[d];b.init(c),b.configureScope(function(b){var c=a.tags;b.setTags(c),b.setExtra("rid",a.rid)}),(window.errorStack||[]).forEach(function(a){null!==a[4]&&a[4]!==void 0&&b.captureException(a[4])})}window.initSentry=function(a){a=a||{init:null,rid:"unknown"},"undefined"==typeof window.Sentry?document.getElementById("sentry-script").onload=function(){setTimeout(function(){_initSentry(a,window.Sentry)},0)}:_initSentry(a,window.Sentry)}})(); initSentry(JSON.parse('{"init":{"release":"renderer@a9d7522b6","environment":"production"},"tags":{"hardware":"desktop","query":"odtah%20auta","featureFlags":"firmy-geoip-20"},"rid":"l1tOJOpFpSU3pOr43KAa"}')) </script></body> </html><sklikReklama_50761>